Esa Santakalliolle myönnettiin ansiomerkki kiitoksena luottamushenkilötyöstä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa

Riihimäen kaupungilla työskenneelle kehittämisjohtajalle Esa Santakalliolle myönnettiin ansiomerkki kiitoksena aktiivisesta ja pitkäjänteisestä luottamushenkilötyöstä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa.

Keskuskauppakamarin myöntämä pronssinen ansiomerkki on kunnianosoituksemme ja kiitoksemme Esa Santakalliolle. Haluamme tällä huomionosoituksella antaa kiitoksemme hänen tekemästään määrätietoisesta luottamushenkilötyöstään, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Esa on ollut kauppakamarimme aktiivinen ja idearikas luottamushenkilö. Hänellä on ollut vahva usko, että elinkeinoelämälähtöinen, maailmanlaajuisesti uniikki koulutuksellinen jatkumo nostaa alueen työvoiman robotiikan osaamistasoa sekä rakentaa perustaa soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen osaamiskeskittymän synnylle.

Esa Santakallio on jättänyt vahvan käden jäljen Riihimäen kaupungin brändiin robotiikkakaupunkina. Ajatus elinkeinoelämälähtöisestä robotiikkaopetuksen jatkumosta syntyi hänen aloitteestansa 2016. Robotiikan koulutuksen jatkumo on kokonaisuudessaan valmis, Hämeen ammattikorkeakoulun käynnistäessä Riihimäellä uuden insinööritutkintoon johtavan englanninkielisen ICT and Robotics-koulutusohjelman.

Henkilönä Esa on avoin ja yhteistyökykyinen persoona, visionääri, joka tuo rohkeasti esiin ajatuksiaan. Hän näkee kauppakamarimme roolin alueellisena sillan rakentajana sekä koulutuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyön kehittämisen välineenä.

Kiitämme lämpimästi Esaa yhteistyöstä. Uskon, että kaikki me tarvitsemme alueillenne yhden Esan, ihmisen, jolla on vahva näkemys ja sitkeys viedä sitä eteenpäin.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari toivoo Esalle mukavia vapaaherran päiviä.

Ansiomerkki luovutettiin Esa Santakalliolle Riihimäen kaupungintalolla keskiviikkona 12.6.2024. Merkin luovutti Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Keskuskauppakamarin ansiomerkki on lainsäädäntöön perustuva virallinen tunnustus koko maan elinkeinoelämältä.

Esa Santakallio

Pronssinen 10-vuoden ansiomerkki