Energiatehokkuuspalkinto

Mäntymäen Luomutilalle vuoden 2022 Energiatehokkuuspalkinto

Hyvinkään kaupungin, Hyvinkään Yrittäjien ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin 11. kertaa järjestämässä energiatehokkuuskilpailussa kannustetaan yrityksiä energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön. Hiilineutraalisuutta tavoittelevana HINKU- ja FISU- kuntana on Hyvinkäälle tärkeää saada yritykset mukaan tekemään ilmastotoimia, sillä yritykset vastaavat noin 40 % Hyvinkään ilmastopäästöistä. Tämän vuoden energiatehokkuuspalkinto on myönnetty Mäntymäen Luomutilalle.

Mäntymäen luomutilan kananmunan hiilijalanjälki on pieni

Virva ja Samuli Latostenmaa ovat jo viides sukupolvi Mäntymäen sukutilalla. Tilalla tuotetaan luomukananmunia ekologisesti, ja kanat saavat elää lajityypillistä elämää. Tilalle ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa toimintaa ja sen vuoksi haluttiin selvittää myös tilan kananmunien hiilijalanjälki.

Mäntymäen Luomutila on ensimmäinen suomalainen tila, joka kertoo kananmuniensa hiilijalanjäljen. Envitecpolis Oy:n toteuttaman laskennan mukaan tilan kananmunien hiilijalanjälki on pakatuille kananmunille 1,53 CO2e kg kiloa kohti. Tulos on 29 % parempi kuin suomalaisen luomukananmunantuotannon keskiarvo 2,14 CO2e kg/kg.

Yhteistyötä ja pieniä valintoja ympäristön hyväksi

ila on osa Palopuron agroekologista symbioosia, jossa tilojen välisellä yhteistyöllä saadaan etua kaikille. Tilalla tämä näkyy siten, että sen käyttämä viljarehu viljellään tilan omilla pelloilla naapurissa olevan Knehtilän luomutilan toimesta. Kananlanta toimitetaan vieressä olevalle biokaasulaitokselle, josta pellot saavat lannoitetta ja tilan auto asiakaskuljetuksiin polttoainetta.

Lisäksi Mäntymäen Luomutilalla on panostettu ympäristönäkökulmiin monin arjen valinnoin. Tilalla on käytössä vihreä sähkö ja lämmitys hoidetaan maalämmöllä. Kananmunia toimitetaan lähiseudulle, enintään 60 km päähän tilalta, ja osa niistä myydään suoraan tilalta. Iso osa munien kuljetuksista asiakkaille toteutetaan biokaasuautolla. Näin asiakaskuljetusten päästöt ovat pienet ja ne mukaan lukienkin Mäntymäen tilan kananmunien kokonaishiilijalanjälki asiakkaalle asti toimitettuna on matala.

Suunnitelmissa on siirtyä asiakaskuljetuksissa kokonaan biokaasuauton käyttöön ja lisäksi etsiä ratkaisuja rehujen päästöjen pienentämiseen, sillä niiden merkitys kananmunien hiilijalanjäljelle on suurin.

Hiilijalanjäljen laskeminen

Hiililaskennan toteutti Envitecpolis Oy. Siinä tarkasteltiin Mäntymäen Luomutilan kananmunan tuotannon elinkaarta huomioiden tilalle nuorikkoina saapuvien kanojen alkukasvatus.

Toteutuksessa huomioitiin syntyvät kasvihuonekaasut; hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli, jotka muutettiin hiilidioksidiekvivalenteiksi (kg CO2e). Lopputuloksena saatiin Mäntymäen tilan pakatun kananmunan hiilijalanjälki tuotekiloa kohti. Laskennan tulos kuvaa kuinka monta kiloa päästöjä hiilidioksidikiloiksi muutettuna syntyy, tuotettaessa 1 kg pakattuja kananmunia.

Laskennan perustana ovat maatilan oman tuotannon ja toiminnan tiedot, jolloin lopputuloksena saadaan yksilöllinen, tilakohtainen tulos. Tarkastelu tehtiin 12 kuukauden ajalta ja sen ajanjakso on vuosi 2020. Laskenta on IPCC:n laskentametodologian mukainen ja noudattaa soveltuvin osin PEF-ohjeistusta (Product Environmental Footprint, EU:n ohjeistus tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin).

Mäntymäen luomutila

Mäntymäen Luomutilan hiilijalanjälki, eli ilmastovaikutus on 1,53 CO2e kg per tuotettu munakilo, 29 % pienempi kuin luomukananmunilla Suomessa keskimäärin.

Pieneen hiilijalanjälkeen vaikuttavat:

  • Lyhyet kuljetusmatkat
  • Lähitilojen tiivis yhteistyö
  • Kananlannan hyödyntäminen biokaasuksi ja lannoitteeksi omille pelloille
  • Tilan auto kulkee biokaasulla
  • Vihreä sähkö
  • Maalämmöllä lämmitys
  • Hakekeskus lämmittää kanalaa osin oman metsän hakkeella.
  • Hävikkiä vähennetään myös hyödyntämällä munintansa lopettaneet kanat luomukanaliemen valmistuksessa ainoana tilana Suomessa.
  • Tulevaisuuden suunnitelmissa on hankkia aurinkopaneelit käyttösähköä varten.

Lue lisää Luomutilasta:
MÄNTYMÄEN LUOMUTILA - Mäntymäen Luomutilan tuoreet luomumunat läheltä (mantymaen.fi)