EU:lla ei ole varaa olla heikko suurvaltojen rinnalla – riippuvuudet Venäjästä on katkaistava

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala

Euroopan unioni synnytettiin takaamaan rauhaa Eurooppaan. Yhteisten taloudellisten intressien avulla haluttiin turvata, etteivät valtiot kävisi asein toistensa kimppuun. Tänä vuonna Eurooppa-päivää varjostaa kuitenkin Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainaan. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Päivi Woodin mukaan parasta EU:n ulkopolitiikkaa on katkaista riippuvuudet Venäjästä. EU:n sisäpolitiikassa Suomella tulisi olla selkeämpi näkemys siitä, mihin suuntaan EU:ta tulevaisuudessa kehitetään ja mitä Suomi haluaa unionilta.

”Euroopan unionissa on omat heikkoutensa ja se on kehittynyt kriisien kautta juuri niin vahvaksi, kuin se on tänään. EU on onnistunut puolustamaan sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä ja monenkeskistä maailmankauppaa. Suomelle se on tuonut mahdollisuudet toimia yli 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoiden on kehityttävä ja vastattava myös tulevaisuuden tarpeisiin”, Wood sanoo.

Woodin mukaan Suomessa tarvitaan näkemystä, aktiivista keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja vahvempaa otetta oikea-aikaiseen EU-vaikuttamiseen. Unioni sellaisena kuin Suomi siihen liittyi vuonna 1995 ei koskaan palaa. Wood sanoo, että osana vaikutusvallan kasvattamista on näkemyksen lisäksi aktiivinen ote edistää asioita.

”Suomella tulisi olla vahvempi näkemys omasta roolistaan osana unionia ja siitä, mihin suuntaan unionia halutaan kehitettävän, erityisesti nyt kun Euroopan turvallisuus on murroksessa. Moninapaisessa maailmanpolitiikassa, USA:n ja Kiinan kaltaisten suurvaltojen rinnalla EU:lla ei ole varaa olla heikko ja ponneton. Vain yhdessä olemme enemmän, myös sen seuraavan kriisin kohdatessa”, sanoo Wood.

Vuonna 2019 aloittanut Ursula von der Layenin johtama komissio on nyt edennyt kautensa puoliväliin. Tämän komission kaudella on eletty keskellä pandemiaa ja Eurooppaa on kohdannut aggressiivinen sota. Sota on yhdistänyt EU:ta ja päätöksiä on pystytty tekemään isoissa asioissa nopeasti. Wood toivoo, että yhtenäisyys ja reagointinopeus vahvistuisivat tulevaisuudessa myös pienemmissä asioissa.

Hiilen ja teräksen yhteistuotannosta alkanut unioni kamppailee Eurooppa-päivänä 2022 korkeiden energianhintojen kanssa ja samalla yrittää löytää keinoja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Riippuvuudet Venäjästä on Keskuskauppakamarin mukaan katkaistava.

”Vahva unioni on Suomen kaltaisen pienen jäsenmaan etu. Vahvaan unioniin kuuluu, että yhteisiä sääntöjä kunnioitetaan talouden ja turvallisuuden mutta myös arvojen osalta. Unionin yksi suurimmista saavutuksista on ollut rauha, joka on nyt järkkynyt Euroopassa Venäjän toimien seurauksena”, Wood sanoo.