Finnvera voi myöntää 650 milj. Euroopan investointipankin takaamia lainoja

Finnvera liittyy Euroopan investointipankki -ryhmän (EIP) Pan-European Guarantee Fund (EGF) -takausohjelmaan. Finnvera ja EIP allekirjoittivat 1.4.2021 sopimuksen takausohjelmasta, jonka puitteissa Finnvera voi myöntää kaikkiaan 650 miljoonaa euroa käyttöpääoma- ja investointilainoja pääasiassa suurten yritysten rahoitustarpeisiin. Rahoituksella on EIP:n 75 prosentin takaus. Takausohjelma on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

EGF on yleiseurooppalainen takuurahasto, jonka kokonaismäärä on 25 miljardia euroa. Rahasto perustettiin keväällä 2020 EIP-ryhmän aloitteesta, ja pankki vastaa rahaston hallinnoinnista. Finnveran osuus on yhteensä 650 miljoonaa euroa.

- Sopimus on erinomainen uutinen suomalaisille yrityksille ja erityisesti työntekijöille. EU-rahoituksen hyödyntämisellä varmistamme yritysten käyttöpääoman riittävyyden koronapandemian aikana ja investointien aikaistamisen pandemian päätyttyä. Erityisen iloinen olen Euroopan investointipankki -ryhmän ja Finnveran hyvästä ja pitkään jatkuneesta yhteistyöstä, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

- Rahasto tukee koronapandemian aikana yrityksiä turvaamalla niiden rahoituksen saantia. Tämä laajentaa Finnveran mahdollisuuksia toimia kaupallista markkinaa täydentävänä rahoittajana, jolloin myös suuret yritykset pystyvät hyödyntämään EU:n laajuista takausohjelmaa, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Takausohjelma on tarkoitettu EU:n pk-yritysmääritelmän ylittäville keskisuurille ja suurille yrityksille, joiden henkilöstömäärä on vähintään 250, vuosiliikevaihto yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.

- Euroopan takuurahasto on mahdollisuus eurooppalaisille rahoituksen välittäjille ja yrityksille. Pk-yritykset ja suuremmat yritykset ovat kärsineet taloudellisesti viruksen tukahduttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Vaikka pandemian loppu on nyt hitaasti nähtävissä, yritykset tarvitsevat paljon rahoitusta palatakseen takaisin kestävän ja vakaan kasvun polulle. Olemme iloisia, että Finnvera auttaa kanavoimaan tämän eurooppalaisen rahoituksen sitä tarvitseville yrityksille, lisää EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros.

Finnvera käyttää takausohjelman piirissä suoraa luottoa. Yksittäisen luoton määrä voi olla enintään 100 miljoonaa euroa ja luottoaika enintään 6 vuotta. Rahoituksen tarkemmista ehdoista sovitaan hankekohtaisesti. Lähtökohtaisesti ehdot vastaavat yrityksen muun rahoituksen ehtoja.

EGF-ohjelma on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita ja on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen kaikissa vaiheissa. Finnvera jatkaa pankkirahoituksen takausohjelmaa ja täydentää rahoitusmarkkinoita myös omilla lainoilla. Rahoitustarpeissa suosittelemme yrityksiä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti omaan pankkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lisätiedot:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, Suuryritykset, Finnvera puh. 029 460 2601


Lisätietoa:

EIP-ryhmä perusti EGF-takausohjelman Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden osuuksilla suojaamaan COVID-19-kriisistä kärsiviä yrityksiä. Lähes 25 miljardin euron takauksilla EGF mahdollistaa EIP:n ja EIR:n lainat, takaukset, omaisuusvakuudelliset arvopaperit, pääoman ja muut rahoitusvälineet nopeasti enimmäkseen pienten ja keskisuurten yritysten saataville. EGF on osa Euroopan unionin elvytyspakettia, jolla pyritään antamaan yhteensä 540 miljardin euron lisäys EU:n talouden pahimmin kärsineille osille.