Hallituksen työmarkkinauudistuksilla positiivinen sykäys yritysten investointihalukkuudelle

Valtakunnallinen Kauppakamarikysely: Hallituksen työmarkkinauudistuksilla positiivinen sykäys yritysten investointihalukkuudelle – talousalueellamme lähes 50 prosenttia aikoo lisätä investointeja

Kyselyyn vastanneista Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyrityksistä lähes 50 prosenttia kertoo, että hallituksen työmarkkinauudistukset lisäävät niiden investointihalukkuutta joko merkittävästi tai jonkin verran. Noin 40 prosenttia vastanneista yrityksistä arvelee, ettei uudistuksilla ole vaikutusta ja 9,1 prosenttia arvelee uudistusten vaikutusten vähentävän investointihalukkuutta.

Vastaavasti valtakunnallisen kauppakamarien valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 40 prosenttia kertoo työmarkkinauudistusten lisäävän investointihalukkuutta, noin puolet arvelee, ettei uudistuksilla ole vaikutusta ja vain 5,7 prosenttia arvelee uudistusten vaikutusten vähentävän investointihalukkuutta.

Työmarkkinauudistuksilla tarkoitetaan paikallisen sopimisen edistämistä, poliittisten lakkojen rajoittamista, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta ja sosiaaliturvan kannustinloukkujen purkamista.

”Kun 40 prosenttia valtakunnallisista kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee uudistusten vaikutukset investointihalukkuutta kasvattavina eli aikoo lisätä investointeja, on tällä merkittävä positiivinen vaikutus Suomen talouteen”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Joustavat työmarkkinat edistävät taloudellista vakautta ja sen myötä hyvinvointia yhteiskunnassa. ”Investoinnit luovat parempia työllisyysmahdollisuuksia ja auttavat yrityksiä sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki

Muutosten seuraus ei näy heti, vaan pienellä viiveellä. Positiiviset vaikutukset näkyvät taloustilanteessa tulevina vuosina lakimuutosten tultua voimaan ja kun niiden vaikutukset näkyvät yrityksille käytännössä.

”Yleinen pessimismi, epävarmuus sekä yritysten heikentynyt taloustilanne heijastuvat yrityksemme toimintaan heikentävästi” toteaa eräs kyselyn vastaaja. ”Hallituksen työmarkkinauudistukset ovat oikea signaali. Elinkeinoelämä tarvitsee nyt positiivisia signaaleja ja luottamusta tulevaan”, toteaa Heinimäki.

Kauppakamarien kysely tehtiin 6-8.5.2024 ja siihen vastasi 1882 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Kyselyyn vastasi 33 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritystä.