Kansainvälinen ja vetovoimainen Suomi

Suomi tarvitsee lisää ulkomaalaisia osaajia. Kysymys ei ole enää siitä, halutaanko vai ei. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön vähentyminen ja yritysten kasvava osaajatarve ovat haasteita, joihin ei voida vastata ilman osaajien maahanmuuton kasvattamista. Nyt on viimeinen hetki poistaa itse asetetut esteet osaajien maahanmuutolta ja houkutella lisää ulkomaalaisia osaajia Suomeen.

Kansainvälinen ja vetovoimainen Suomi - ratkaisu

Tämä ratkaisu tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan osaamiseen perustuvasta maahanmuutosta ja viitoittaa tien sitä kohti, että Suomi olisi tulevaisuudessa osaamiseen perustuvan maahanmuuton huippumaa. Konkreettiset keinot tähän tarjoaa 10 uudistusta. Selvää on se, että jos mitään ei tehdä, ei maahanmuutossakaan tulla näkemään toivottua kasvua. Tällöin osaajapulasta tulee ylitsepääsemätön ongelma, joka johtaa koko Suomen näivettymisen tielle.

Lue ratkaisu