Kasvun eväät toistaiseksi heikkoja – suhdannetunnelmissa näkyy vain hentoa parantumista

Kauppakamarien toukokuun valtakunnallisesta suhdannekyselystä ei löydy selkeitä merkkejä suhdannetilanteen paranemisesta. Alkuvuosi on sujunut heikosti, ja isolla osalla yritysvastaajista liikevaihto on supistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskantatilanne oli edelleen toukokuun kyselyssä haasteellinen suurella osalla vastaajista, eikä tilanne ole oleellisesti parantunut tammikuusta.


Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajien mukaan liikevaihto oli laskenut toukokuun kyselyssä 51,5 prosentilla ja kasvanut vajaalla vain 12,1 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Myös näkymät liikevaihdon kasvusta, olivat edelleen melko laimeita, mutta asteittaista paranemista on silti nähtävissä. Toimialueellamme talousnäkymät ovat poikkeuksellisesti valtakunnallista tasoa heikommat, sillä koko Suomen osalta liikevaihto oli laskenut 38,4 prosentilla ja kasvanut vajaalla 29 prosentilla.

Toimialueellamme vastanneiden yritysten liikevaihdon kasvuennusteessa on hienoista positiivisuutta. Vastaajista 21,2 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tilanne on vastaava tammikuun kyselyn kanssa ja hienoisesti parempi verrattuna viime syksyn tilanteeseen, jolloin kasvua odotti 14,9 prosenttia.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Appelqvistin mielestä Suomen talous on suhdannesyklin pohjalla, ja kasvu antaa odottaa itseään. Tilanne ei ole heikentynyt, vaikka toistaiseksi konkreettista kasvua ei ole saatu.

Tilauskanta vaimea ja odotus elpymisestä vaisu

Verrattuna tilanteeseen vuosi sitten, kyselyyn vastanneista toimialueemme yrityksistä 55,5 prosenttia arvioi tilauskantansa pienemmäksi ja yhtä suureksi 30,3 prosenttia. Parempana tilannetta piti 9,1 prosenttia vastaajista. Odotuksia tilauskantojen paranemisesta ei toistaiseksi löydy. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla 27,3 prosenttia ennakoi tilauskantansa pienentyvän lisää. Tilauskannan pienemistä odottavien osuus on 6 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa, ja 2,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin viime vuoden syyskuussa, jolloin 29,8 prosenttia vastaajista uskoi tilauskantansa supistumiseen.

Vastaavasti koko Suomen vastaajista 43 prosenttia arvioi tilauskantansa vuoden takaisesta pienemmäksi ja yhtä suureksi 35 prosenttia. Tilauskantansa kasvun pienentymistä seuraavan kuuden kuukauden sisällä, ennakoi 24,4 prosenttia.

Hieman yli puolella vastaajista tilauskanta pysyy vähintään ennallaan. Vaikka viimevuoden taantuma näkyy elinkeinoelämään hidastavana tekijänä, on suhdanne hiljalleen vahvistumassa, tosin aikataulu on vielä epäselvä.

Toimialoilla vallitsevat tunnelmat ovat edelleen synkät

Oman toimialan vallitsevia tunnelmia kuvattiin kyselyssä edelleen pessimistisiksi. Valtakunnallisista vastaajista 48 prosenttia ja jopa 57,6 prosenttia talousalueemme vastaajista luonnehti toimialansa tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Optimistisena suhdannetunnelmaa piti 17,4 prosenttia ja talousalueellamme 15,2 prosenttia vastanneista yrityksistä.

"On aika kääntää pessimistinen ajattelu optimistisempaan suuntaan. Perustekijät ovat vahvistumassa, korot laskusuunnassa, ostovoima palaamassa ja vienti paranemassa, joten voidaan odottaa vähintään hienoista kasvua," sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.


Kauppakamarien kysely tehtiin 6-8.5.2024 ja siihen vastasi 1882 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Kyselyyn vastasi 33 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritystä.

Kuva Teemu Heikkilä