Koronakysely 2.2.2021

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenten vahva toive rokotuksiin; työterveyshuollon järjestämistä rokotuksista pitää saada täysimääräinen korvaus.

Vuoden ensimmäiseen kauppakamarien valtakunnalliseen korona-yrityskyselyyn vastasi yli 53 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritystä. Työllistäviä yrityksiä vastaajista oli 90 prosenttia. Vastaajista noin 55 prosentilla liikevaihto on vähintään kaksi miljoonaa ja reilu 40 prosenttia toimii teollisuuden alalla.

Jäsenyrityksistä miltei 80 prosenttia vaatii, että Suomeen on saatava kansallinen, monikielinen rokotustodistus, jonka turvin yritysten matkatyötä tekevät työntekijät pääsevät matkustamaan ulkomaille heti, kun maailma taas aukeaa. Vielä suurempi osa vastanneista, miltei 93 prosenttia katsoi, että työterveyshuollon järjestämistä rokotuksista pitää saada täysimääräinen korvaus.

Hallitus on yhdessä terveysviranomaisten kanssa laatinut rokotusjärjestyksen, jonka mukaan terveydenhoitohenkilökunnan ja riskiryhmien jälkeen siirrytään massarokotuksiin eli alle 70-vuotiaiden ja ei-riskiryhmiin kuuluvien rokotuksiin. Vastaajista miltei 53 prosenttia pitää nykyistä rokotusjärjestystä hyvänä.

Rokotteiden saatavuuden parantuessa ja riskiryhmien rokottamisen jälkeen siirryttäessä massarokotuksiin, tulee rokotuksia kohdentaa erityisesti työkseen ulkomailla tai maan sisällä matkustaville, asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville sekä opettajille, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Kyselyyn osallistuneista 85 prosenttia kertoo koronaviruksen vaikuttaneen tai tulevan vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Useat yritykset ovat oppineet elämään koronan kanssa. Liikevaihdon arvioi pysyneen ennallaan tai kasvaneen lähes 38 prosentilla vastaajista, mutta lähitulevaisuuden osalta näkymä putoaa hieman, ollen noin 36 prosenttia. Todella merkittävää koronan aiheuttamaa liikevaihdon laskua arvioi vain reilu kaksi prosenttia vastaajista. Tämä on positiivinen uutinen alueellemme, sillä koko maan vertailuarvo on noin kymmenen prosenttia.

Sama hienovarainen positiivisuus näkyy alueellamme myös koronan henkilöstövaikutuksissa. Miltei 69 prosenttia toteaa henkilöstön määrän pysyneen samana tai kasvaneen. Koko maan alueella vertailuluku on hieman yli 57 prosenttia. Seuraavan kahden kuukauden aikana vastaajista miltei 78 prosenttia arvioi henkilöstön määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan. Koko maan alueella vertailuluku on 67 prosenttia, kertoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Koronavirus on aiheuttanut epävarmuutta ja haasteita, epidemian taloudelliset seuraukset ovat pitkäaikaisia, mutta epävarmuudesta huolimatta yritysten on ryhdyttävä toimintaa edistäviin toimenpiteisiin varmistaakseen kriisistä selviäminen ja kilpailukyky. Pelkät verotukselliset ja rahapoliittiset elvytystoimet eivät riitä pelastamaan kaikkia yrityksiä, tarvitaan laajempia rakenteellisia uudistuksia. Tämä on hallituksen ja päättäjien hyvä tunnistaa, toteaa toimitusjohtaja Heinimäki.

Konkurssin riskin arvioi nousseen hieman yli 11 prosenttia vastaajista, kun se aiemmin, viime vuoden maaliskuussa, oli jopa yli 35 prosenttia.

Marja Heinimäki

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.2.2021. Kyselyyn vastasi 53 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritystä. Valtakunnallisessa kyselyssä vastaajia oli 3143 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10. ja 1.12.