Kotikunta mahdollistaa osallistumisen kuntien työllisyyskokeiluihin

Maahanmuuttovirasto jatkaa kaikkia tilapäisen suojelun oleskelulupia kerrotaan Valtiovarainministeriön tiedotteessa. Asiakkaiden ei tarvitse itse hakea oleskelulupansa jatkamista.

Työ ja elinkeinoministeriön mukaan tilapäistä suojelua saava voi tehdä työskennellä vapaasti Suomessa

Kotikunnan statuksen saatuaan hän voi osallistua myös kuntien työllisyyskokeiluihin. Työllisyyspalveluista voidaan ohjata myös muihin kunnan tai hyvinvointialueen palveluihin, kuten sosiaali- tai terveyspalveluihin. Oikeus työllistymistä edistäviin sosiaalipalveluihin määräytyy kotoutumista edistävien säännösten ja sosiaalihuollon säännösten perusteella.

Mikäli kunnassa ole työllisyyden työllisyyskokeilua, voivat tilapäistä suojelua saavat ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon, tarvitessaan tukea työllistymiseen tai suomen kielen oppimiseksi kotoutumiskoulutuksessa.

Lakimuutos mahdollistaa korvauksen kunnille

Kotoutumislakia on muutettu siten, että Ukrainasta paenneiden kotoutumista edistävät palvelut voidaan turvata. Tehdyn muutoksen jälkeen valtio voi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä tilapäistä suojelua saaville, kun tilapäistäsuojelua saavalla on kotikunta.

Kunnalle aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata, mikäli kunnalla on kotouttamisohjelma ja sillä on ELY-keskuksen kanssa sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Pääosa tilapäistä suojelua saavista muuttaa kuntaan kuitenkin itsenäisesti tai vastaanottokeskuksen tukitoimia hyödyntäen.

Tilapäistä suojelua saavalle voidaan jo tälläkin hetkellä laatia alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma, alaikäisen kotoutumissuunnitelma tai perheen kotoutumissuunnitelma. Alkukartoituskorvaus kunnalle on 700 euroa henkilöä kohden.