Kultainen Nuija myönnettiin jo 11. kerran

Valtakunnallisesti toimiva Hallituspartnerit ry myöntää Kultainen Nuija -huomionosoituksen vuosittain pk-yritykselle johdonmukaisesta ja menestyksekkäästä hallitustyöstä. Kultainen Nuija 2022 -palkinnon voitti tamperelainen Modulight Oyj.

Monet suomalaiset pk-yritykset ovat hyvässä yhteistyössä riippumattomien hallitusjäsenten kanssa onnistuneesti uudistaneet liiketoimintamallinsa, valloittaneet uusia markkina-alueita niin Suomessa kuin maailmalla, kasvaneet orgaanisesti ja yrityskauppojen avulla tai hoitaneet sukupolvenvaihdokset hallitusti.

Palkintolautakunta painotti valintansa perusteluissa erityisesti Modulightin hallituksen työskentelyä tiiminä. Muita palkintolautakunnan esiin nostamia hallitustyön selkeitä vahvuuksia ovat ESG (Vastuullisuus ja kestävyys), hallituksen järjestelmällinen toimintatapa sekä kyky luotsata yhtiön strategiaa ja valvoa sen toimeenpanoa. Myös hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan hyvä yhteistyö kiinnitti palkintolautakunnan huomion: roolit ovat selkeät, ja asioita hoidetaan ammattimaisella otteella.

Tulevaisuuden kasvun vauhdittamisen näkökulmasta palkintolautakunta kannustaa yrityksiä kiinnittämään laajemmin huomiota diversiteettiin. Modulightin hallituksessa on viisi jäsentä, neljä miestä ja yksi nainen. Kaikki ovat Suomen kansalaisia.

Diversiteetti oli Kultainen Nuija 2022 -finalistien valinnassa yksi valintakriteereistä. Valintaprosessin edetessä kävi ilmi, että listautumattomissa pk-yrityksissä diversiteetti ei vielä näy kovinkaan laajalti. Listautuneissa yhtiöissä diversiteetti toteutuu hallituskokoonpanoissa jo lainsäädännönkin vuoksi.

Lue lisää