Lakien muuttamiseen ei tarvita SAK:n lupaa

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund /

13.12.2023 11:32:02 | Keskuskauppakamari

Torstaina liikenteen ympäri maata pysäyttävä ja tuhansien päiväkoti- sekä koululasten päivää vaikeuttava lakko on Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mielestä surullinen osoitus siitä, kuinka ay-liike etunenässä SAK elää harhaluulossa oikeudestaan estää eduskunnan lainsäädäntötyötä. Kyseessä on puhtaasti poliittinen lakko, jossa SAK yrittää käyttää oikeutta, jota sillä ei ole Romakkaniemi sanoo.

”Eduskunta ei tarvitse SAK:n lupaa siihen, että saa muuttaa lakeja. En ymmärrä, miten SAK edes kokee oikeudekseen veto-oikeuden lainsäädäntöön, ei heillä tällaista mandaattia ole. Lait säätää demokraattisilla vaaleilla valittu eduskunta”, Romakkaniemi sanoo.

SAK on kertonut, että torstain työtaistelutoimilla vastustetaan hallituksen politiikkaa ja sen suunnittelemia heikennyksiä muun muassa työttömyysturvaan sekä lakko-oikeuteen. Alkutalveen SAK suunnittelee pidempiä ja laajempia lakkoja. SAK on vaatinut, että hallitus kutsuu ay-liikkeen neuvottelemaan hallituksen suunnittelemista muutoksista ja peruu suunnittelemansa muutokset.

”Lakko-oikeus on pyhä demokraattinen oikeus, kun neuvotellaan omista työehdoista työnantajan kanssa. Ei tätä oikeutta ole kukaan muuttamassa. Sen sijaan poliittinen mielenosoittaminen, taloudellisten vahinkojen aiheuttaminen viattomille sivullisille sekä muiden ihmisten elämän hankaloittaminen lakkoilemalla on moraalisesti väärin ja tällaista poliittisten lakkojen oikeutta pitääkin lainsäädännöllä rajoittaa”, sanoo Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan torstain lakosta aiheutuvat taloudelliset tappiot Suomelle ja yrityksille sekä suomalaisille henkilökohtaisesti aiheutuva haitta ovat puhtaasti SAK:n ja sen lakkoja järjestävien liittojen aiheuttamaa.

”Lisäksi myös jokaisella lakkoilijalla, joka jättää työnsä tekemättä, on vastuu. Kyse ei ole työntekijöiden työehdoista vaan ay-liikkeen vallasta. Lakkoon ei ole kenenkään pakko mennä”, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamari muistuttaa, että hallituksen työlinjan uudistukset, joita lakkoilulla vastustetaan, parantaisivat tuottavuutta sekä kasvattaisivat työllisyyttä, taloutta ja suomalaisten kokonaishyvinvointia merkittävästi.

”Näiden uudistusten tarpeesta on puhuttu jo monta vuosikymmentä, mutta paljoakaan ei ole saatu aikaan, ensisijaisesti juuri SAK:n kiivaan vastustuksen vuoksi”, Romakkaniemi huomauttaa.

”Kilpailijamaamme, joissa vastaavia uudistuksia on tehty aiempina vuosikymmeninä, ovat menneet talouden ja tuottavuuden kasvussa sekä työllisyydessä kauas ohi Suomesta. Nyt on aika suomalaisten päästä kiinni samaan hyvinvointiin”, Romakkaniemi sanoo.