Miten lomautettuina olevien työntekijöiden kesälomien kanssa toimitaan ja voiko kesäloman määrätä pidettäväksi lomautusaikana?

Kysymyksiä on tullut kevään aikana etenkin lomautuksiin liittyen. Kun kesälomakausi lähestyy, on hyvä muistuttaa mieliin, miten lomautetun kesälomien kanssa toimitaan.

Työnantaja voi määrätä kesäloman pidettäväksi lomautusaikana.

Vuosiloma on lakisääteinen ja se on annettava laissa säädetyissä määräajoissa myös lomautetuille.

Vuosilomalaissa ei ole säännöksiä loman antamisesta lomautusaikana, joten lomautus ei vaikuta vuosiloman ajankohtaan.

Pääsääntö on, että työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, jos työnantaja ja työntekijä eivät ajankohdasta sovi.

Kesäloma tulee antaa lomakaudella (2.5.–30.9.) pääsääntöisesti kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Työntekijä voi olla kesken lomautuksen vuosilomalla, jolloin työnantaja maksaa vuosilomapalkkaa.

Loman ajalta työntekijälle kertyy uutta lomaa, vaikka lomautuksen osalta lomaa ei enää kertyisi.

Lomaa voidaan sopimalla myös siirtää. Työnantaja ja työntekijä voivat vapaasti sopia, että työntekijä pitää lomansa vasta lomakauden päätyttyä kuitenkin viimeistään 30.4.2025. Lisäksi 12 arkipäivää ylittävä loma voidaan sopia pidettäväksi seuraavan vuoden lomakauden loppuun mennessä (30.9.2025).


Kirsi Parnila
​​​​​​​johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari


Neuvontapalvelu on maksuton Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenille

Tarvitsetko tietoa verotuksesta, taloushallinnosta, työsuhdeasioista tai vaikka yrityksen kauppasopimuksista? Lakineuvontapalvelut sisältyvät Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenetuihin. Helsingin seudun kauppakamarin juristit ja asiantuntijat vastaavat neuvontapalvelussa henkilökohtaisesti kysymyksiisi.