Neuvontapalvelut: EU:n ja Uuden-Seelannin välinen vapaakauppasopimus tullut voimaan

Euroopan unionin vapaakauppasopimusverkosto laajeni toukokuun 2024 alussa, kun vapaakauppasopimus Uuden-Seelannin kanssa astui voimaan.

Sopimus tarjoaa monia etuja suomalaisille yrityksille, niin Uuden-Seelannin markkinoilla jo oleville kuin sinne laajentumista suunnitteleville, kirjoittaa ulkomaankaupan määräysten asiantuntija Jukka Säikkälä.

Vapaakauppasopimus poisti heti voimaantullessaan suurimman osan tullimaksuista EU-maiden vienniltä Uuteen-Seelantiin. Näin myös suomalaisten tuotteiden viennistä Uuteen-Seelantiin tuli kilpailukykyisempää.

Tullien poistot koskivat useita tuoteryhmiä, kuten

  • koneita,
  • autoja ja niiden osia,
  • tekstiilejä ja kenkiä,
  • lääkkeitä ja kemikaaleja sekä
  • elintarvikkeita.

Edellä mainittujen tuoteryhmien tullit olivat aiemmin jopa kymmenen prosentin suuruisia. Vastavuoroisesti sopimus poistaa myös EU:n kantamia tulleja Uuden-Seelannin viennin osalta, suurimmilta osin heti sekä osin myös seitsemän vuoden siirtymäaikana.

Vapaakauppasopimuksen mukaisten tullietujen saamiseksi tuotteiden on täytettävä sopimukseen sisältyvät alkuperäsääntöjen ehdot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EU:sta vietävien tuotteiden tulee olla EU-alkuperää. Viennille pitää lisäksi antaa alkuperäselvitys. Selvityksenä hyväksytään viejän laatima alkuperävakuutus tai tuojan tietoon perustuva näyttö. Viejän laatima määrämuotoinen alkuperävakuutus on suositeltavampi vaihtoehto.

Vapaakauppasopimus pyrkii yhdenmukaistamaan tuotestandardeja ja sertifiointimenettelyjä. EU-yritysten on näin helpompi todistaa noudattavansa Uuden-Seelannin teknisiä määräyksiä, koska tietyillä aloilla vaatimustenmukaisuuden arviointi voidaan tehdä nyt EU:ssa, ja näin kaksinkertaisista tuotetodistusvaatimuksista päästään eroon.

Sopimus tarjoaa niin ikään paremmat mahdollisuudet suomalaisille palveluntarjoajille päästä Uuden-Seelannin markkinoille ja kilpailla siellä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tämä koskee erityisesti

  • koulutus-,
  • rahoitus- ja
  • IT-palveluita.

Sopimukseen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevä luku, joka kattaa työvoiman sekä ympäristö- ja ilmastoasiat. Tähän kuuluu sitoumuksia kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen, mikä voi edistää niin kutsuttujen vihreiden tuotteiden ja teknologioiden vientiä Suomesta.

Sopimus sisältää myös edistyneitä säännöksiä ammattihenkilöiden liikkumisesta EU:n ja Uuden-Seelannin välillä.

Vaikutusarvion mukaan Uuden-Seelannin ja EU:n välinen kauppa tulee kasvamaan vuositasolla 30 % ja tullimaksujen säästöiksi on laskettu noin 140 miljoonaa euroa vuosittain. EU:n investointien Uuteen-Seelantiin odotetaan kasvavan yli 80 %.Jukka Säikkälä

Neuvontapalvelu: Ulkomaankaupan määräysten asiantuntija


Neuvontapalvelu on maksuton Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenille

Tarvitsetko tietoa verotuksesta, taloushallinnosta, työsuhdeasioista tai vaikka yrityksen kauppasopimuksista? Lakineuvontapalvelut sisältyvät Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenetuihin. Helsingin seudun kauppakamarin juristit ja asiantuntijat vastaavat neuvontapalvelussa henkilökohtaisesti kysymyksiisi.