Neuvontapalvelut: Käytännön hyötyä EU:sta – rajat ylittäviä digipalveluja yrityksille

EU:n digitaalisen palveluväylän (Single Digital Gateway, SDG) tarkoituksena on helpottaa ihmisten ja yritysten toimimista Euroopan Unionin alueella ja rajat ylittävissä tilanteissa. Ajatuksena ei ole korvata kansallisia tietojärjestelmiä, vaan yrityksille ja kansalaisille suunnatut EU:n ja jäsenmaiden verkkopalvelut kootaan tarjolle yhden sähköisen portaalin kautta.

EU pyrkii digitalisoimaan julkishallintoa EU-alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. EU:n digitaalinen palveluväylä Your Europe -verkkoportaali perustuu EU:n asetukseen (EU) 2018/1724 (myöhemmin SDG-asetus).

Your Europe -verkkoportaalin kautta tarjotaan...

 • Tietoa EU:n säännöistä ja menettelyistä tavoitteena helpottaa sisämarkkinasäännösten löytämistä
 • Tukipalveluita
 • Palautetyökalu sisämarkkinoiden esteistä raportoimiseksi

Suomessa SDG-asetuksen täytäntöönpanovastuu koskee useita eri viranomaisia. Kansallisena koordinaattorina toimii KEHA-keskuksen Digitaaliset sisämarkkinat -tiimi.

1. Tietoa EU:n sisämarkkinoiden säännöistä

Your Europe -portaalista löytyy laajasti tietoa:

 • yrityksen perustamisesta,
 • työntekijöiden palkkaamisesta ja työehdoista,
 • veroista,
 • myyntitoiminnasta,
 • tuotevaatimuksista,
 • rahoitusmahdollisuuksista ja julkisista hankinnoista eri maista.

Portaali tarjoaa sivuillaan koko EU:lle yhteistä tietoa ja sen lisäksi linkityksiä kansallisille sivuille, joilla kerrotaan mahdollisesta kansallisesta sääntelystä. Linkit löytyvät haku-toiminnolla. Kaikkea ei ole myöskään löydy englanniksi, saati suomeksi, mutta konekäännökset ovat apuna.

2. Neuvontapalvelut

Your Europe -portaalissa on eri maiden neuvontapalveluiden yhteystiedot (seuraavissa asioissa):

 • tuotesäännökset,
 • henkilöstön rekrytointi,
 • IPR:t,
 • ammattipätevyyden tunnustaminen,
 • EU-oikeudet ja
 • EU-oikeuksia koskeva ongelmanratkaisu julkisissa palveluissa.

Voit kysyä EU-asioissa apua myös Helsingin seudun kauppakamarin yhteydessä toimivalta Enterprise Europe Networkilta (EEN). EEN on apuna pk-yritysten kansainvälistymisasioissa. EEN toimii yli 50 maassa, ja kauttamme voi etsiä myös yrityskontakteja ulkomailta.

3. Single Market Obstacles Tool SMOT

Jos yritys tai yksityishenkilö kohtaa ongelmia toisen EU-maan viranomaisen kanssa, Single Market Obstacles Toolin kautta saa asian EU:n tietoon. Palaute auttaa EU:ta ja EU-maiden viranomaisia parantamaan palvelujensa laatua ja kartoittamaan esteitä sisämarkkinoilla. Euroopan komissio tallentaa palautteen ilman tunnistetietoja ja arvioi sen perusteella, miten sääntöjä ja menettelyjä voitaisiin kehittää. SMOT-kanavan kautta lähetettyyn palautteeseen ei siksi vastata. EEN voi myös raportoida yritysten puolesta sisämarkkinaongelmista.


Once Only Technical System OOTS

SDG-asetus velvoittaa jäsenmaat mahdollistamaan sähköisen asioinnin tietyissä viranomaismenettelyissä ja luomaan yhden kerran teknisen järjestelmän (Once Only Technical System, OOTS), joka tarjoaa mahdollisuuden rajat todistusmateriaalien välittämisen jäsenmaasta toiseen. Nimensä mukaisesti samat tiedot tulee toimittaa vain kerran.

Pk-yrityksen perustamiseen, toimintaan ja lopettamiseen liittyvä rajat ylittävä byrokratia vähenee. OOTS:n tarkoituksena on, että yritysten ei tarvitse enää hakea ja toimittaa samoja asiakirjoja toistuvasti. Yritykset voivat pyytää asianomaisia viranomaisia EU:n sisämarkkinoilla hakemaan asiakirjat suoraan.

OOTS-järjestelmä julkaistiin joulukuussa 2023, mutta jäsenmaiden tulee vielä viimeistellä järjestelmän kansalliset osat. Suomen tavoitteena on julkaista järjestelmän kansalliset osat vuoden 2025 alkupuolella ja kansallisia asiointipalveluita ja rekistereitä liitetään mukaan sitä mukaa kun edellytykset täyttyvät, vuoden vaihteesta 2024–2025 alkaen.


Maija Kärkäs
päällikkö, juristi
Enterprise Europe Network EEN
Helsingin seudun kauppakamari


Neuvontapalvelu on maksuton Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenille

Tarvitsetko tietoa verotuksesta, taloushallinnosta, työsuhdeasioista tai vaikka yrityksen kauppasopimuksista? Lakineuvontapalvelut sisältyvät Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenetuihin. Helsingin seudun kauppakamarin juristit ja asiantuntijat vastaavat neuvontapalvelussa henkilökohtaisesti kysymyksiisi.