Rahoitusratkaisuja, neuvontaa ja tukea – kansallisella suunnitelmalla parannetaan suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä Ukrainan jälleenrakentamisessa

Suomen kansallinen Ukrainan jälleenrakennussuunnitelma parantaa edellytyksiä suomalaisyritysten liiketoiminnalle Ukrainassa. Hallitusohjelmaan pohjautuva jälleenrakennussuunnitelma julkaistiin 21. joulukuuta 2023.

Jälleenrakennussuunnitelman 21.12. julkaistu ensimmäinen osa keskittyy suomalaisyritysten osallistumismahdollisuuksiin ja toimintaedellytyksiin sekä siihen, millaista rahoitusta, tukea ja neuvontaa suomalaisyritykset voivat saada osallistumisessa Ukrainan jälleenrakennukseen. Hallitusohjelmaan pohjautuen ulkoministeriö on laatinut kansallisen suunnitelman Ukrainan jälleenrakentamiseen osallistumisesta tiiviissä yhteistyössä muun valtionhallinnon sekä elinkeinoelämän ja erityisesti Team Finland -organisaatioiden kanssa.

Suomi on voimakkaasti sitoutunut tukemaan Ukrainaa ja sen jälleenrakentamista. Suomi osallistuu Ukrainan tukemiseen myös luomalla ja parantamalla edellytyksiä suomalaisyritysten liiketoiminnalle Ukrainassa. Kansainväliset yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa talouden kehitykseen, mikä on olennaisen tärkeää maan työllisyydelle, verotuloille ja yleensäkin kestokyvylle. Suunnitelmassa esitetyillä toimilla parannetaan suomalaisyrityksien toimintaedellytyksiä Ukrainassa. Suomella on valtavasti osaamista ja relevanttia tarjontaa Ukrainan tarpeisiin. On tärkeää, että suomalaisyritykset pääsevät osallisiksi mittavista jälleenrakennusmarkkinoista.

Suunnitelman ensimmäisessä osassa esitetään useita rahoitusratkaisuja, jotka helpottavat esimerkiksi markkinaselvityksiä, kaupankäyntiä ja investointeja Ukrainaan. Käytännön rahoitustoimista merkittävimpiä ovat Finnveran Ukrainaan kohdistuvan vienninrahoituksen mahdollistaminen korvaamalla mahdollisesti aiheutuvia luottotappioita. Lisäksi Finnfundin pääomaa korotetaan kohdistetusti 25 miljoonalla eurolla, mikä mahdollistaa sijoituksia yksityissektorille Ukrainassa.

Suunnitelmassa esitetään myös uuden sekaluottoinstrumentin, Ukraine Investment Facilityn, perustamista, joka mahdollistaisi 50 miljoonan euron arvosta hankkeita vuosina 2025-2026. Lisäksi Finnpartnership-liikekumppanuustuen ehtoja ja tukimuotoja kehitetään vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita Ukrainassa ja liikekumppanuusohjelmaa lisärahoitetaan yhteensä 8 miljoonalla eurolla vuosina 2024-2027. Myös yritysten neuvontapalveluita selkiytetään ja parannetaan, ja niitä antavien tahojen resursointia pyritään vahvistamaan niin Suomessa kuin Ukrainassa.

”Suomi tahtoo tukea kotimaisten yritystemme osallistumista ja pääsyä mukaan Ukrainan jälleenrakentamiseen. Kyse on satojen miljardien eurojen kokoluokan panostuksista, joihin meiltä löytyy paljon tarvittavaa osaamista”, korostaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Suunnitelman toinen osa käsittelee laajemmin valtionhallinnon ja sidosryhmien osallistumista jälleenrakentamiseen ja valmistuu ensi vuonna. Sen keskiössä on kehitysyhteistyö- ja humanitaaristen määrärahojen käyttö.