Rekrytoinnin untuvikon ajatuksia HRA-koulutuksesta

Olin todella innoissani, kun kuulin mahdollisuudesta osallistua HRA-koulutukseen. Ajattelin, että nyt minä, liiketalouden opiskelija ja rekrytoinnin untuvikko, pääsen varsinaiseen rekrytoinnin korkeakouluun ja järjestyksessään toiseen HRA-koulutukseen. Saan oppia alan parhailta kouluttajilta sekä rekrytoinnin rautaisilta ammattilaisilta rekrytoinnin prosesseista ja yleisistä periaatteista, juridiikasta, analysoinnista ja päätöksenteosta sekä pääsen verkostoitumaan eri ihmisten ja yritysten kanssa.

Erityisen innoissani olen siitä, että koulutus tarjoaa minulle mahdollisuuden nähdä rekrytointi yrityksen näkökulmasta. On mielenkiintoista päästä tutustumaan, miltä rekrytointiprosessi näyttää yrityksen silmin, mitä asioita yrityksen tulee huomioida rekrytointiprosessia ennen, sen aikana ja sen jälkeen sekä miten ja millä perusteella päätöksenteko viime kädessä tehdään. Tähän asti olen nähnyt rekrytoinnin ja siihen liittyvän prosessin ”pöydän toiselta puolelta”, kandidaatin näkökulmasta.

Koulutuksen orientaatiopäivänä käytiin vilkasta keskustelua siitä, kuinka suuri valta ja vastuu rekrytoinnin ammattilaisella on sekä kuinka tärkeää on toimia oikein niin juridisesti kuin eettisesti. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, miten rekrytoija esimerkiksi kohtaa ehdokkaan ja kuinka suhtautuu tähän tai perustelee tekemänsä rekrytointipäätöksen. Oikeanlaista toimintatapaa tukemaan on laadittu rekrytoinnin eettiset periaatteet, joilla halutaan taata, että rekrytoija toimii ilman ennakkoluuloja ja henkilökohtaisia intressejä ja että samat säännöt pätevät kaikkiin ehdokkaisiin. Näitä periaatteita HRA-sertifioidut rekrytoijat sitoutuvat noudattamaan rekrytoidessaan.

Odotan tulevia koulutuspäiviä ja ryhmätöitä uteliaana ja avoimin mielin. Toivon, että voin tuoda koulutukseen työnhakijan, kandidaatin, näkökulmaa ja sitä kautta auttaa rekrytointeja tekeviä ymmärtämään vielä paremmin, miltä rekrytointiprosessi näyttää kandidaatin silmin. Toivon myös, että keskustelu käy jatkossakin yhtä vilkkaana kuin orientaatiopäivän aikana.

Ja kuka tietää HRA-koulutus innostaisi minua hakeutumaan valmistuttuani rekrytointien pariin. Joka tapauksessa saan HRA:sta sellaista osaamista, mitä ei monella ole ja josta voin olla aidosti erittäin ylpeä.

Kirjoittaja on Riikka Perälahti, Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, joka osallistuu syksyn 2021 HRA-Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutukseen.