Kauppakamari ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissaan

Tapahtuman osallistuja voi tulla paikan päälle, kun hän esittää koronapassin


”Haluamme toimia vastuullisesti, ja siksi otamme toistaiseksi koronapassin käyttöömme”, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki sanoo. ”Olemme tapahtumajärjestäjänä vastuussa osallistujien turvallisuudesta, ja koronapassin avulla pystymme järjestämään tilaisuudet turvallisemmin. Luonnollisesti huolehdimme riittävän kokoisista tiloista, noudatamme kokoontumisrajoituksia ja varaamme tilaisuuksiimme käsidesiä ja maskeja.”


Kauppakamarin tilaisuuksiin voi tulla näyttämällä koronapassia sisääntulon yhteydessä. Kauppakamari ei kerää rekisteriä koronapassia käyttäneistä ihmisistä. Koronpassin lukulaite lukee todistuksen QR-koodin, jolloin vihreä väri osoittaa hyväksymisen ja punainen väri hylätyn. Koronatodistuksen lukija ei myöskään kerää eikä tallenna todistusten tietoja eikä sillä pysty näkemään henkilön terveystietoja.


”Koronaepidemian aikana on rajoitettu nopeasti elinkeinotoimintaa. Kuitenkin perustuslain mukaan meillä on oikeus hankkia toimeentulo valitsemallamme työllä, ammatilla tai elinkeinolla, ja julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta sekä edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Jokaisella on myös oikeus elämään, ja julkisen vallan on turvattava ja edistettävä väestön terveyttä”, Heinimäki sanoo.


Epidemialla on ollut valtavat vaikutukset myös ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sen myötä psyykkiseen hyvinvointiin. Koronapassi mahdollistaa sisäänpääsyn esimerkiksi ravintoloihin sekä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Se mahdollistaisi miltei normaalin liiketoiminnan harjoittamisen.


”Olemme huolissamme siitä, että lainsäädäntö on äärimmäisen epäselvä, ja nykyinen ohjeistus aiheuttaa sekavia tilanteita. Yhteneväisyys muiden EU-maiden kanssa selkiyttäisi koronapassin käyttöä. Toivomme viranomaisilta ennakoivampaa päätöksentekokykyä sekä koordinoidumpaa ja selkeämpää viestintää. Kunnollisen tilannekuvan ylläpito edellyttää kykyä vahvempaan yhteistyöhän kaikkien toimijoiden kesken. Elinkeinoelämän laajempi mukaanotto keskusteluihin olisi merkittävä toimenpide.”


”Suosittelemme myös muita tapahtumanjärjestäjiä harkitsemaan koronapassin käyttöönottoa tilaisuuksissaan. Toivomme, että ihmiset voisivat elää kohtalaisen normaalia elämää.”