Lähes 86 prosenttia alueemme yrityksistä kannattaa koronapassia

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenkysely

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritysten selvä enemmistö 85,5 prosenttia haluaa koronapassin käyttöön. Kyselyssä vajaa 9,6 prosenttia vastanneista arvioi, ettei koronapassia tarvita ja 4,8 prosenttia ei ota asiaan kantaa. Vastanneista 59 prosenttia arvioi, että koronapassista olisi hyötyä omalle liiketoiminnalle, 24,1 prosenttia ei näe hyötyä ja 19,9 prosenttia ei osaa sanoa. Kyselyyn vastasi 83 talousalueemme jäsentä. Koronapassin rinnalla myös mm. pikatestaus ja sanktiot ohjeiden noudattamattomuudesta saivat yrityksiltä kannatusta.

”Hämmästyttävän hitaasti koronapassin hyödyt ovat auenneet päättäjille. Vastausten perusteella sekä julkisen että yksityisen sektorin palvelujen avautuminen merkitsisi paljon sekä talouden että henkisen hyvinvoinnin kannalta”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Hallitus päätti 5.8. kokouksessaan, että se aloittaa suunnittelun ja toivoo, että sitä kautta yhteiskuntaa voitaisiin avata ja koronarajoituksista luopua. Koronapassi ei koskisi toteutuessaan julkisia palveluja tai tiloja, vaan yksityisiä tiloja, kuten tapahtumia, teattereita ja ravintoloita.

Yritykset toivovat, että koronapassin avulla rajoituksia voitaisiin viimein purkaa turvallisesti ja pysyvästi:

”Luo turvallisuutta - ehkäisee ja lähtökohtaisesti vähentää henkilökuntaan kohdistuvia karanteenijaksoja.”

”Helpottaisi ulkomaille suuntautuvaa matkustusta, kun testaamiset jäisivät (mahdollisesti) pois.”

”Passilla voisi tarvittaessa esittää, että voi asioida turvallisesti kanssamme.”

”Uskomme sen käyttöönoton ehkäisevän tartuntojen määrää ylipäätään ja näin myös välillisesti helpottavan kaikkien yritysten ja yksityishenkilöiden elämää.”

Palvelualan ahdinko
Usea yritys nosti esille tapahtumatoiminnan sekä hotelli- ja ravintolatoiminnan ahdingon, johon koronapassi nähtiin ratkaisuna:

”Poistaa riskiä toistuvilta toiminnan rajoituksilta sen takia, että toimintoja pitäisi sulkea varotoimenpiteinä, jolloin kaikki kärsivät ja seuraa taas lisää konkursseja: esimerkiksi tapahtuma, ravintola-, hotelli-, elokuva-alalle ja kulttuurialat.”

”Kannustan vahvasti passia, jotta voisi käydä ravintolassa, sekä baarissa tms. pienemällä huolella ja aukioloja ei tarvitsisi enää rajoittaa.”

Yhteiskunnan avoimuus on tärkeää
Hotelli Sveitsin hotellijohtaja Vesa Kokkonen sanoo, että koronapassi ”mahdollistaa alammekin toiminnan ylipäätänsä, luo lähtökohdan, että yhteiskunnan avoinna pitäminen on tärkeä tavoite, kannustaa ihmisiä rokotuksiin ja sitä kautta rokotekattavuus paranee ja pandemian selättäminen todennäköistyy”. Mahdollisista haitoista hän toteaa, ”lisääntyneet valmistautumisvaateet voivat passivoida osaa asiakaskunnasta lisää ja varsinkin spontaani kuluttaminen majoitus-, ravitsemus- ja elämyspalveluihin voi vaikeutua”.

”Koronapassi on jo auttamattomasti myöhässä”, toteaa Ninni Manninen Riihimäen Messuilta. Samaa totesivat useat vastaajat.

Kohti sujuvampaa arkea
Kyselyyn vastanneet yritykset haluaisivat päästä järjestämään omia tapahtumiaan ja tilaisuuksiaan sekä hoitamaan liiketoiminnalle tärkeitä matkoja. Koronapassi nähdään mahdollistajana:

”Matkustuksen ja asiakasvierailujen/huoltokäyntien helpottuminen sekä testauskustannusten laskuna.”

” Antaa mahdollisuuden käydä asiakkaiden luona ulkomailla.”

”Tällä hetkellä emme tiedä ketkä ovat rokotettuja, ja keitä voi lähettää ulkomaille työtehtäviin.”

Parempaa arjen turvallisuutta
Yritykset katsovat, että passilla olisi merkitystä oman henkilöstön hyvinvointiin. Talousalueellamme moni on ollut koronan vuoksi käytännössä enemmän tai vähemmän etätöissä jo puolitoista vuotta. Koronapassi toisi siihen vastausten mukaan helpotusta:

”Voisimme pitää paremmin huolta yrityksemme terveysturvallisuudesta, kun voisimme perustaa työpaikan järjestelyt olemassa olevaan tietoon.”

”Koronapassi auttaisi purkamaan työpaikoilla tarvittavia rajoituksia. Esimerkiksi palaverit ja tapahtumat, joihin osallistuvat on todennettu koronapassilla "turvallisiksi", voitaisiin järjestää kasvotusten ja paikan päällä. Sama pätee erilaisiin asiakkaiden kanssa järjestettäviin tapahtumiin.”

” Helpottaisi ihmisten paluuta normaalimpaan arkeen ja toisi paremman varmuuden turvallisuudesta, kun mietitään lähitapaamisten ja vierailujen järjestämistä.”

Ei välttämättä pelkkää positiivisuutta
Koronapassi nähtiin tarpeettomaksi useimmiten silloin, kun yrityksessä ei ole tarpeita tapaamisille eikä koronapassilla siten olisi vaikutusta liiketoimintaan. Muutama nosti vastauksessaan esiin myös kysymyksen koronapassin eriarvoistavasta vaikutuksesta:

”Monimutkaistaa vain asioita, muutenkin koko rokotuskampanja ja siihen liittyvät lieveilmiöt kuten koronapassi rajoittavat kansalaisen vapautta päättää omista asioistaan.”

​​​​​​​”Onko kuitenkaan järjestettävissä kustannustehokkaasti, aukottomasti ja nykyiset yhdenvertaisuustekijät huomioiden?”

Maskipakko ja pikatestit saavat kannatusta
Hiljalleen edessämme on epidemiasta toipuminen. Mikäli pahimmat konkurssiaallot vältetään, talous saadaan kasvulinjalle hiljalleen. ”Selviämme yhteistyöllä ja yritysten vetoavulla. Kyseessä on kriisi, joka voi luoda tien laajemmalle muutokselle, mutta se edellyttää kykyä priorisoida ja tehdä nopeitakin päätöksiä, ” sanoo Heinimäki. Tätä toivoi myös moni yritys avoimissa vastauksissaan ja koronatoimien hitaus sai yrityksiltä kritiikkiä.

Koronapassin lisäksi valtaosa kyselyyn vastaajista toivoo maskipakkoa, nopeutettua rokotusohjelmaa ja pikatestien käyttöön ottamista. Rokotusten kiirehtimistä kannatettiin useissa vastauksissa. Myös vastuullisuus nousi vahvasti vastauksissa esiin.

”Pidän koronapassia välttämättömänä monenkin toimialan osalta, vaikka sillä ei suoranaista vaikutusta omaan toimialaan olekaan. Lisäksi koen, että rokotetulla on oikeus tavata ihmisiä tietäen, että muutkin paikalla olijat ovat vastuullisia.”

Keskuskauppakamari on antanut jo aiemmin huhtikuussa lausunnon, jossa mm. kannustetaan seuraamaan verrokkimaiden mukaisia käytäntöjä käytössä olevien pikatestien käyttöönottamiseksi nopeasti.
(Lausunto: https://kauppakamari.fi/lausunto/suuntaviivat-covid-19-rajoitustoimien-purkamiselle/)

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenkysely koronapassista toteutettiin 11.-13.8.2021 välillä. Kyselyyn vastasi 83 yrityksen edustajaa. Lainaukset ovat yritysten avoimia kommentteja ja vastauksia.