Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin valiokunnat – haut avataan pian

Valiokuntatyö on yksi merkittävimmistä kauppakamarin vaikuttamisen keinoista. Valiokunnissa nostetaan esiin alueellisia kehittämiskohteita ja ratkotaan elinkeinoelämän haasteita. Valiokunnat ovat keskustelufoorumi liiketoiminnan kehittämiseksi ja uusien verkostojen ja kumppanuuksien rakentamiseksi.

Tulevana kautena avaamme uuden valiokunnan - Rakennusalanklusteri, lisäksi käydään keskustelua siitä, mitkä toimintatavat palvelevat parhaiten työssä alueemme hyväksi.

Kartoitamme nyt jo ajoissa nykyisiltä luottamushenkilöiltä kiinnostusta jatkaa valiokunnissa. Lisäksi avaamme haun valiokuntiin kaikille kauppakamarin jäsenille.

  • Valiokuntajäsenyys edellyttää työskentelyä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyrityksessä.

  • Kuhunkin valiokuntaan valitaan korkeintaan 30 jäsentä ja yksi edustaja / organisaatio.

  • Mikäli hakijoita on enemmän, valinnassa painotetaan:
    • yhdestä yritysestä tulevien ehdokkaiden määrä
    • valiokuntajäsenyyksien määrä per henkilö


Alla kuvaus valiokuntien toimenkuvista.

Ict- ja Digivaliokunta
Alan yritysten ja vaikuttamisen edistäjä, toimia alan yleiseen kehittymiseen, työvoiman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja yhteistyön edistämiseen oppilaitosten ja liike-elämän välillä.

Elinvoimavaliokunta
Talousalueen elinvoimaa ja kehittäminen, sekä vie eteenpäin toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja edistetään kuntalaisten ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia luoda työtä, toimeentuloa ja kasvua.

Osaamisvaliokunta
Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisen kehittämisen ennakointi. Oppilaitosyhteistyön ja koulutustarjonnan ja työntekijöiden osaamisen kohtaannon varmistaminen.

Rakennusalanklusteri
Keskustelun ja kehittämisen sekä vaikuttamisen alusta, kohteena voi olla rakentamisen edellytysten parantaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, kestävän kehityksen edistäminen sekä alan taloudellinen merkitys. Tarkempi teemoitus luodaan yhdessä klusterin ensimmäisessä kokoontumisessa.

Teollisuusvaliokunta
Vaikuttaa teollisuudelle kilpailukykyisen toimintaympäristön turvaamiseksi talousalueella sekä osaltaan oppilaitosyhteistyöhön ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Vientikilta
Vientikilta on yritysten kansainvälistymisestä vastaavien ryhmä, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan viennin haasteissa. Se on suunnattu vientiä jo tekeville tai kehittäville/aloittaville.


​​​​​​​Avaamme haun pian!

Mikäli aiheesta on kysyttävää, ole yhteydessä Marja Heinimäki 040 5478563.