Sähkökatkoista haittaa yrityksille

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen joulukuun alussa toteuttamassa kyselyssä selvitettiin yritysten varautumista sähkökatkoihin ja niistä aiheutuvien haittojen vaikutuksista yrityksille. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi yli 1600 yritystä.

Vastanneista yrityksistä yli 85 prosenttia ilmoittaa sähkökatkoista aiheutuvan yritykselle haittaa tai merkittävää haittaa. Ainoastaan 13 prosenttia vastasi, ettei sähkökatkoilla ole lainkaan vaikutusta yrityksen toimintaan. Huomionarvoista on, että yrityksistä vain 37 prosenttia on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin. Keskimääräistä enemmän merkittäviä haittoja sähkökatkoista ennakoivat teollisuuden- ja kaupanalan yritykset.

Talven energiapulasta ja sähkökatkoista on puhuttu Suomessa syksystä lähtien. Talven sää ja kotimainen energiantuotanto vaikuttavat mahdollisten sähkökatkojen tarpeeseen ja sen takia sähkönsääntelyä on vaikea arvioida. Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntijan Teppo Säkkisen mukaan kiertävät sähkökatkot ovat äärimmäisin keino varmistaa sähkön riittävyys.

Suomen kantaverkosta vastaavan Fingridin mukaan kotimaista tuotantokapasiteettia on saatavilla aiemmin arvioitua vähemmän. Tämä korostaa sähkön säästämisen ja käytön ajoittamisen tärkeyttä ruuhkatunneilta muihin ajankohtiin sähkön riittävyyden turvaamiseksi niin yrityksiltä kuin kansalaisilta.

Kyselyn vastauksissa korostuu tiedottamisen tärkeys. Viranomaisilta odotetaan selkeää tiedotusta luotettavia kanavia pitkin. Ennakkotieto auttaa yrityksissä minimoimaan sähkökatkoista syntyviä vahinkoja. Laiterikot, kiinteistölle tulevat vauriot tai kylmäketjun katkeamiset synnyttävät rahallista menetystä. Vaarana on myös, että koko yrityksen toiminta voi pysähtyä. Vastauksissa todetaan, että sähkökatkoista aiheutuviin vaikutuksiin voidaan varautua tekemällä työaikajärjestelyjä ja siirtämällä tuotantoa yövuoroon niin sähkön hinnan kuin saatavuudenkin takia.

Marja Heinimäki