Tekoäly uhka ja mahdollisuus

Viekö tekoäly työpaikat, kyllä ja ei. Vaikka tekoäly voi korvata joitakin ihmisen työtehtäviä, se luo myös uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Oikein hyödynnettynä, se tarjoaa uusia urapolkuja ja toimii talouskasvun tukena.

On huomioitava, että tekoäly pystyy tekemään vain niitä tehtäviä, jotka sille on opetettu. Sen kuvataan olevan sinnikäs, väsymätön ja tarkka apulainen, jolla ei ole inhimillisiä tunteita. Tekoäly jaksaa tehdä rutiininomaisia tehtäviä väsymättä ja vapauttaa työntekijät rutiinitehtävistä, jolloin he voivat keskittyä luovempiin ja strategisempiin tehtäviin. Oppiessaan tehtäviä tekoäly avustaa, joko osaa työstä tai suorittaa koko työn. Se muuttaa työn luonnetta ja osaamisvaadetta.


Käyttömahdollisuudet ovat huomattavat, mutta maltti on valttia, kun tavoitteena on voittava yhdistelmä. TTS:n koulutuspäällikkö Mia Mäentausta ja Tekoälykeskuksen toimitusjohtaja Erno Pakarinen avasivat tekoälyn nykytilannetta ja vaikutuksia työntekemisen muutokseen, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin Osaamisvaliokunnan kokouksessa tiistaina.

Nostan tilaisuuden keskustelusta esille kolme sellaista asiaa, joihin itse kiinnitin huomiota. On tärkeää ymmärtää tekoälyn peruskäsitteet – mistä puhutaan, kun puhutaan tekoälystä. Lisäksi on tunnistettava tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa sekä työn tuottavuuden parantamisessa.

Käyttöönottoon sisältyy paljon tekijöitä liittyen tietosuojaan, turvallisuuteen, sisällön oikeellisuuteen, mutta myös eettiset kysymykset ovat tärkeitä huomioida.


Tekoälyn käyttöönotto edellyttää valmistautumista, muun muassa tietoturva, salassapito, henkilötietojen käsittely, yrityssalaisuudet, tekijänoikeudet ja oma sekä työntekijöiden ajankäyttö on syytä huomioida jo ennen aloittamista.

Edellisten ohella tekoälyn käyttöönotto vaatii suunnittelua, resurssien arviointia ja pilottiprojekteja. Panostamalla laatuun, kouluttamalla henkilöstöä ja seuraamalla tuloksia luodaan valmius muutoksiin ja kyetään hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Vaikka muutos saattaa vaikuttaa nyt ylihypetykseltä sen vaikutukset yrityksiin ja henkilöstöön alkavat näkyä merkittävimmin pitkällä aikavälillä.