Vientikilta Pivatic Oy:n vieraana

Vientikilta vieraili Pivatic Oy:llä maanantaina 15.4. Kuulimme Nordic Export Groups Oy, Jukka-Pekka Kärkkäinen ja ENN, Enteprice European Network Maija Kärkäs esitykset yritysten palveluista vientiä tekeville tai siitä kiinnostuneille yrityksille. Lisäksi kävimme keskustelua viennin haasteista ja keinoista.
Pivatic Oy:n toimitusjohtaja Jan Tapanainen kertoi meille Pivatic toiminnasta ja tehdaskierroksella pääsimme näkemään toimintaa.


Pivatic Oy toimittaa asiakaskohtaisia tuotantolinjoja johtaville ohutlevytuotteiden valmistajille. Visiomme on olla haluttu ja luotettava kumppani korkean automaatiotason, tuottavuuden ja tehokkuuden ohutlevyvalmistusratkaisuilla.
Pivatic valmistaa ohutlevytuotteiden lävistys- ja taivutuskoneita automaattiseen tuotantoon. Pivaticin koneet ja yhteistyökumppaneiden ratkaisut voidaan integroida yhteen ja muodostaa yhden prosessin järjestelmä materiaalista valmiiksi ohutlevytuotteeksi kokoonpanolinjalle tai toimitukseen.

https://pivatic.com/fi/
​​​​​​​
Nordic Export Groups Oy tarjoaa pienille ja keskisuurille teknologiateollisuustaustaisille yrityksille kansainvälistymispalveluja sekä asiantuntija-apua myynti- ja markkinointitoimintoihin Pohjoismaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sekä myös Saksassa ja Kiinassa. Tarkoituksena on edesauttaa yritysten kansainvälistymistä sekä viennin aloittamista tai olemassa olevan viennin kehittämistä. He keskityttävät uusien asiakkuuksien hankkimiseen yrityksen tuotteille, palveluille sekä osaamiselle. Alussa tehdään tyypillisesti lyhyt analyysi yrityksen osaamisesta sekä sen markkinapotentiaalista kohdealueen markkinoilla. Alkuvaiheen jälkeen keskitytään suoriin yrityskontakteihin sekä yritys ja asiakastapaamisiin sekä jakelutieratkaisuihin. Pääpaino yrityskohtaisissa asiakkuuksissa on koko ajan myynti- ja markkinointityössä sekä suorissa kontakteissa. Lisätietoa löytyy yrityksen sivuilta

https://www.nordicgroups.fi/palvelut

EEN, Enterprise Europe Network on Euroopan komission vuonna 2008 käynnistämä asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto. Palvelutarjooma on laaja ulottuen EU-asioihin liittyvästä neuvonnasta kansainvälisessä teknologiansiirrossa tukemiseen. Verkosto toimii yli 50 maassa, myös EU-maiden ulkopuolella, kuten Norjassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Verkoston palveluita tarjoaa noin 400 organisaatiota yli 3000 asiantuntijan voimin. Verkosto on osa komission Single Market Programme -ohjelmaa. Verkosto tarjoaa kaupallisia sekä rahoitukseen, juridiikkaan ja yrityskontakteihin liittyviä palveluja sekä teknologian siirto- ja yritysyhteistyöpalveluja, liittyen kansainväliseen teknologian siirtoon, yritysyhteistyökumppanin hakuun sekä tuotekehitys- ja tutkimusyhteistyöhön.

https://www.een.fi/#

​​​​​​​​​​​​​​