Tervehdys kauppakamarin toimistolta

Toivottavasti viestini tavoittaa sinut hetkellä, jolloin vuoden kiireet alkavat tasoittua, ja pääset hengähtämään hetkeksi. Haluan lyhyesti koota yhteen kauppakamarimme toiminnallista vuotta ja kertoa suunnitelmistamme ensi vuodelle.

Miltä vuosi 2023 näytti?


Kauppakamariimme kuuluu yli 400 jäsenyritystä ja yhteisöä useilta eri toimialoilta ja eri kokoluokista, aina yksinyrittäjästä kansainvälisiin konserneihin. Uskomme, että jäsenistömme monipuolisuus on vahvuutemme. Kauppakamarien suhdannebarometrikyselyiden mukaan alueemme yritykset ovat menestyneet keskivertoa paremmin, mikä vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen.

Hallitus valitsi strategiatyössään vuosille 2023-2025 kulmakiviksi työvoiman kohtaannon edistämisen, kansainvälistymisen vauhdittamisen, kestävän kehityksen toimintatapojen edistämisen ja alueen elinvoimaisuuden lisäämisen. Tapahtumamme ovat keskittyneet vahvasti näiden kärkien pohjalle.

Vaikuttamisen ja verkostoitumisen tueksi tarjosimme yhteensä 98 erilaista tapahtumaa ja tietoiskua, niistä nostan esille alueelliset juhlavuoden tapahtumat. Lisäksi mahdollistimme osallistumisen 95 erilaiseen läsnä- tai verkkokoulutukseen. Merkittävimmät koulutukset olivat hallitustyöskentelyn Hyväksytty hallitusjäsen, HHJ ja rekrytointiosaamisen koulutus, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija, HRA, alkuvuoden juridiikan aamukahvisarja ja loppusyksyn Veropäivä.

Olemme myös vaikuttaneet talousalueen liikenneratkaisuihin, työvoiman saatavuuteen ja alueen elinvoimaan laajassa sidosryhmäverkostossamme.

Vuoden aikana annoimme neljä lausuntoa ja kannanottoa, ja työn alla on lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025-2032. Lisäksi vastasimme muutamaan kommenttipyyntöön. Lausunnot ja kommenttipyynnöt liittyvät pääasiassa liikennejärjestelyihin ja -ratkaisuihin.

Valiokunnissamme oli mukana noin 150 luottamushenkilöä. Myös tänä vuonna olemme tarjonneet mahdollisuutta osallistua muidenkin valiokuntien kokouksiin. Tästä kokeilusta on pidetty ja se saanee jatkoa. Tunnistamme tarpeen lähentää alueellamme toimivia yrityksiä, jotta he tuntisivat toistensa palvelut ja tuotteet, joten tulevaisuudessa lisäämme valiokuntien yritysvierailuja.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari 70 v juhlavuosi

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari juhli 70-vuotista taivaltaan järjestämällä alueellisia tapahtumia eri teemoilla. Hausjärvellä esillä oli rakentamisen teema, Hyvinkäällä aiheena oli johtamisen moninaisuus, Lopella keskityimme liikennelogistiikkaan ja Riihimäellä puolustusalan yhteistyön mahdollisuuksiin.

Pääjuhla, HyväntekeväisyysGaalan mahdollistivat upeat yhteistyökumppanimme. Yhdessä keräsimme 12 400 euroa nuorten ja lasten matalan kynnyksen harrastamisen tukemiseksi. Varat korvamerkitään kunkin kunnan urheilun ja harrastamisen välinelainaamoihin.

Kohti vuotta 2024

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 perustuu voimassa olevaan strategiaamme. Kestävän kehityksen aihealueeseen lisäämme monimuotoisuuden edistämisen työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Elinvoimaisuuden työssä keskitymme erityisesti vaikuttamaan talousalueemme saavutettavuuteen ja liikennejärjestelmäratkaisuihin. Tulemme myös tuomaan keskusteluun asiakkaan tuntemisen käytännön (KYC). Olisiko käytäntöä tehostettavissa siten, että yhden keskitetyn toimijan kautta luotto- ja rahoituslaitokset voisivat hakea tarvittavat tiedot.

Työmme jatkuu alueen saavutettavuuden puolesta. Sijaitsemme pääväylien solmupisteessä, ja alueemme on nouseva logistinen keskus pääkaupunkiseudun täyttyessä. Siksi osallistumme edelleen aktiivisesti edunvalvontaan valtatie 25, kantatie 54, kuin seututie 132 ja pääradan suhteen. Emme myöskään unohda kevyttä liikennettä ja alueen matalampaa verkostoa.

Kansainvälistymisen verkostoa pyrimme kasvattamaan houkuttelemalla uusia yrityksiä viennin pariin ja laajentamaan osaamista viennin ja tuonnin tehtävissä.

Työvoima-asioissa jatkamme kohtauttamista ja verkostoitumisen edistämistä. Tavoitteenamme on myös saada alueellemme elinkeinoelämän tekemä toisen asteen oppilaitosten työelämäauditointi. Tiiviimmän yhteistyön avulla pyrimme varmistamaan, että opetus vastaa paremmin elinkeinoelämän tarpeita ja siten kasvattamaan alueellista kilpailukykyä.

Kauppakamarin strategian uudelleentarkastelu on tulevana vuotena ajankohtaista, ja pyrimme luomaan kokonaiskuvaa talousalueestamme ja jäsenistöstämme vuoden 2024 aikana.


Kauppakamarin henkilökunta ja toimisto

Toimistollamme työskentelee lisäkseni koulutuspäällikkö Pirjo Kurki, palvelupäällikkö Tuija Hämäläinen ja osa-aikainen markkinointikoordinaattori Inka Hakala. Tuijan siirtyessä vuodenvaihteessa eläkkeelle järjestämme työtehtävämme hieman uudelleen. Uusia rekrytointeja ei ole suunnitteilla, sillä järjestelyjen myötä markkinointikoordinaattori on siirtynyt kokopäiväiseksi, ja laskutusta ulkoistetaan. Osittainen etätyöskentely mahdollistaa muuton pienempiin tiloihin, mutta osoitteemme säilyy edelleen Villatehtaalla.

Palvelutarjonnastamme apua arjen haasteisiin

Haluamme tukea jäsenyrityksiämme monipuolisesti ja muistuttelenkin maksuttomista jäsenpalveluistamme, jotka ovat teidän käytettävissänne. Helsingin kauppakamarilta ostamamme lakineuvontapalvelu on käytettävissänne, hyödyntäkää sitä matalalla kynnyksellä.

Lisäksi teille on tarjolla upea joukko jäsenistömme eri alojen ammattilaisia, Jeesaajat ja First Aid -asiantuntijoita. Nämä kokeneet ja aktiiviset liike-elämän toimijat ovat valmiita auttamaan Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyrityksiä. Voitte soittaa ja kysellä neuvoja ilman pelkoa laskusta. Lisäksi on mahdollista sopia syvemmästä maksullisesta yhteistyöstä tai toimeksiannosta.

Kaikkien edellä mainittujen tiedot löytyvät kotisivuiltamme Palvelut välilehdeltä.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja menestystä vuodelle 2024

Joulun perinteisiin kuuluvat kiitokset ja toivotukset. Haluamme ilmaista vilpittömän kiitoksemme kaikille jäsenillemme, on ollut hieno vuosi tehdä yhteistyötä kanssanne. Olemme olleet kaiken keskellä, emmekä minkään reunalla. Itsenäisyys ja yhteistyö ovat olleet vahvasti esillä vuoden teemana, myös kauppakamarimme osalta. Epävakaassa maailmassa voimme selviytyä yhteistyön ja verkoston tuen voimin.

Keskuskauppakamari ja 19 kauppakamaria ympäri Suomen tekevät töitä Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden ja työpaikkojen eteen. Suomessa meitä on yli 22 000 jäsenyritystä, ja verkoston jäsenyritykset muodostavat noin 50 prosenttia yritysten liikevaihdosta sekä noin 40 prosenttia Suomen työpaikoista. Yritykset tekevät kovasti töitä pitääkseen talouden rattaat pyörimässä ja säilyttääkseen suomalaiset työpaikat.


Olkoon vuosi 2024 kaikille menestyksekäs, jotta voimme yhdessä saavuttaa vakaamman talouden sekä turvallisemman tulevaisuuden.


Toivotamme teille ja läheisillenne rauhallista joulua sekä menestyksekästä vuotta 2024.

Ystävällisin terveisin,
Marja ja koko toimiston tiimi

Tuemme tänä jouluna talousalueemme lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamista.