YEL-laki uudistui – tämä yrittäjän on syytä huomioida

Yrittäjien eläkevakuutusta koskeva YEL-lakiuudistus astui voimaan 1.1.2023. Tässä selvitys, mistä YEL-lakiuudistuksessa on kyse ja mitä yrittäjän on hyvä tietää.

Yrittäjänä varaudut parhaiten tuleviin muutoksiin, kun pidät YEL-työtulosi ajan tasalla. Työtulon oikeaa tasoa kannattaa arvioida vähintään kerran vuodessa ja aina, jos yrittäjyydessä tapahtuu pidempikestoisia vähintään kolme kuukautta kestäviä muutoksia. Työtuloa muutetaan tyypillisesti silloin, kun yrittäjätoiminta laajenee tai supistuu tai sivutoimisuus muuttuu kokopäiväiseksi tai toisin päin. Aloittavan yrittäjän kannattaa tarkastaa työtulo siinä vaiheessa, kun se vakiintuu. Kun yrittäjä pitää työtulonsa ajan tasalla, toimeentuloturvakin on parempi.

Työtulo vastaa palkkaa

Eläkeyhtiön työtulopäätös on yrittäjälle merkittävä, koska se vaikuttaa toimeentuloon ja YEL-maksuihin. Kun päätöksen tekeminen vaatii harkintaa, sen perustelujen merkitys korostuu. Lakimuutos edellyttää, että työtulopäätökset perustellaan paremmin läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Suurin muutos koskee eläkeyhtiöiden uutta velvollisuutta tarkistaa työtulot säännöllisesti joka kolmas vuosi. Näin halutaan varmistaa työtulon ajantasaisuus. Yrittäjälle suosittelemme työtulon tarkistamista kuitenkin kerran vuodessa oman turvan takaamiseksi.

Uudistuksella halutaan parantaa yrittäjien turvaa ja yhdenmukaistaa YEL-vakuutuksen työtulon määrittelyä eri eläkeyhtiöissä. Uudistuksessa on keskitytty työtulon määrittämiseen ja tarkistamiseen, sillä on yleistä, että yrittäjä alivakuuttaa itsensä. Monen yrittäjän työtulo on tutkitusti matalampi kuin nykylaki edellyttää, mikä jättää yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan alhaiseksi ja jälkeen muista väestöryhmistä.

Työtulon käsite ei muutu, mutta sen määrittämisessä käytettävä tiedot täsmentyvät. Työtulo vastaa edelleen palkkaa, joka olisi maksettava toiselle, joka tekee yrittäjän työn. Työtuloa suhteutetaan yrittäjän toimialan työntekijöiden mediaanipalkkatasoon. Työtulon määrityksessä otetaan huomioon myös muita työpanoksen arvoa kuvaavia tietoja. Työtulon yksilölliselle harkinnalle ja vaihtelulle jää edelleen hyvin tilaa, ja laki sitä myös edellyttää.

Vinkit yrittäjälle

1. Ilmoita toimiala ja liikevaihto

Eläkeyhtiölle ilmoitetaan itse toimiala ja liikevaihtoarvio. Näiden tietojen perusteella uudelle yrittäjälle lasketaan työtulosuositus sekä sen liikkumavara (+/-30 %) eläkealan yhteiskäyttöisellä laskurilla. Työtulosuositus löytyy jo YEL-hakemuksilta ja tulee vuodenvaihteessa työtulon muutoshakemuksiin.

2. Arvioi itse työtulon määrä

Arvioi itse työtulon määrää pohtimalla, mikä olisi kohtuullinen vuosipalkka, mikäli sinun yrittäjätyötä hoitaisi yhtä ammattitaitoinen henkilö. Arvioinnissa ei tarvitse pohtia yrittäjän todellisia ansio- ja pääomatuloja tai yrityksen tulosta.

3. Hae muutosta tarvittaessa

Työeläkeyhtiö vahvistaa YEL-työtulon määrän päätöksellä. Yrittäjä voi hakea vahvistettuun työtuloon muutosta kirjallisesti kuukauden ajan ilman kuluja, kun hän on saanut päätöksen. Jokaisen päätöksen mukana on tarkemmat ohjeet muutoksen hakemiseen. 1.1.2023 alkaen päätökseen kirjataan myös perusteet aiempaa paremmin.

Milloin työtulosuosituksesta voidaan poiketa?

Jos työtulosuositus on enintään 30 prosenttia suurempi tai pienempi tai liikkumavara ei ota huomioon riittävästi yrittäjän työpanoksen arvoa, voidaan työtulosuosituksesta poiketa perustellusta syystä. Eläkeyhtiöt noudattavat Eläketurvakeskuksen YEL-lain soveltamisohjeita, joissa kuvataan tilanteet, joissa työtulosuosituksesta voi poiketa.

Syitä voivat olla:

  • Yrittäjyyden sivutoimisuus, kausiluonteisuus tai osa-aikaisuus

  • Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit

  • Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet)

  • Työntekijöiden lukumäärä

  • Korkein alaiselle maksettu palkka

  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, kun ne ovat työtulosuositusta suurempia.

Eläkeyhtiö korottaa jatkossakin työtuloa aina vuoden alussa palkkakertoimella (+3,8 % korotus vuonna 2023), jotta työtulot eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Lisäksi eläkeyhtiölle tulee uusi velvoite tarkistaa työtulot kolmen vuoden välein. Tarkistukset koskevat yrittäjiä, joilla on YEL-vakuutus voimassa 1.1.2023. Olemassa oleviin YEL-vakuutuksiin sovelletaan rajoitusta: tarkistus vuotuiseen työtuloon voivat olla enintään 4000 euroa kerrallaan.

Lähde: Säästöpankki