Yrityksiltä laajaa kannatusta hallituksen työllisyystoimille – 89 prosenttia haluaa hallituksen toteuttavan uudistukset sellaisenaan

Kauppakamarien kyselyssä hallituksen suunnittelemat työllisyystoimet saavat laajaa kannatusta yrityksiltä. Kyselyyn vastanneista Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyrityksistä 89 prosenttia on samaa mieltä, että hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan. Valtakunnallisesti samaa mieltä on 74 prosenttia. Kyselystä selviää myös, että ammattiyhdistysliikkeen helmikuulle suunnittelemat lakot haittaisivat 48 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. Valtakunnallisesti 45 prosenttia vastaajista on samaa mieltä.


Hallituksen työllisyystoimet, muun muassa työttömyysturvan uudistukset, paikallisen sopimisen lisääminen ja poliittisten lakkojen rajaaminen, saavat vahvan kannatuksen yrityksiltä.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajista 89 prosenttia on sitä mieltä, että työllisyystoimet pitäisi toteuttaa pääosin sellaisenaan. Yrityksistä 11 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että suunnitellut muutokset pitäisi toteuttaa niiltä osin kuin toimenpiteistä päästään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Valtakunnallisista vastaajista 74 prosentin mielestä hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan. Noin 15 prosenttia sitä mieltä, että suunnitellut muutokset pitäisi toteuttaa niiltä osin kuin toimenpiteistä päästään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vain 5,5 prosenttia on sitä mieltä, ettei hallituksen pitäisi toteuttaa suunnitelmia ollenkaan.

Kyselyssä kysyttiin myös mahdollisten lakkojen vaikutuksista yritykselle. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastanneista 48 prosenttia kertoo lakkojen haittaavan toimintaa toteutuessaan. Yli 7 prosenttia kertoo lakkojen haittaavan melko paljon ja 41 prosenttia kertoo lakkojen haittaavan jonkin verran. Hieman yli 33 prosenttia vastaajista kertoo etteivät lakot haittaa heidän toimintaa.

Valtakunnallisesti vastanneista 45 prosenttia kertoi, että lakot haittaisivat toteutuessaan yrityksen toimintaa. Lähes yhdeksän prosenttia vastasi lakkojen haittaavan paljon ja 36 prosenttia jonkin verran. Noin 43 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi, etteivät lakot haittaisi toimintaa.

Poliittiset lakot ovat tuomittavia ja ne kohdistuvat väärälle taholle. Lakkojen kohteena todetaan olevan hallitus, mutta lakosta kärsivät kuitenkin suomessa toimivat yritykset ja suomalaiset. Huonossa suhdannetilanteessa lakoilla vaarannetaan pahimmillaan suomalaisia työpaikkoja. Vain menestyvä yritys pystyy työllistämään. Ajan toimenpiteet osoittavat, että hallituksen käynnissä olevan työrauhalainsäädännön uudistamisen toimet ovat tarpeellisia.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajia oli 27. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.