Yritysten talouden yleistunnelma edelleen heikko

Yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat edelleen synkkiä, selviää vuoden ensimmäisestä kauppakamarien suhdannekyselystä. Arviot ovat osin heikentyneet suhteessa lokakuussa tehtyyn edelliseen kyselyyn. Muutamalla kyselyn osa-alueella nähdään lievää paranemista, mutta toiveet kasvusta ovat toistaiseksi hentoja.


Vastaajien näkemykset oman toimialan tunnelmista ovat edelleen pessimistisiä, ja arvio on heikentynyt lokakuun kyselystämme. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajista 63 prosenttia, luonnehtii oman toimialan tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Optimistisena tilannetta pitää vain 11 prosenttia.

Valtakunnallisista vastaajista miltei 48 prosenttia, luonnehti oman toimialansa tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi ja optimistisena vallitsevaa suhdannetunnelmaa piti hieman yli 16 prosenttia yrityksistä.

Talous on ollut Suomessa kevyessä taantumassa ja maailmalla talous odottaa vielä piristysruisketta. Työttömyys ja konkurssien määrä ovat kasvussa. Suunta on hyvin huolestuttava ja selkeää muutosta ei ole näkyvillä. Lisäksi Suomen poliittinen tilanne on kaoottinen ja sellaisenaan vahingoittaa jo ennestään vaativassa tilanteessa toimivia yrityksiä.

Liikevaihdon kehityksen näkymät heikkoja
Liikevaihdon kehityksen osalta näkymät ovat yhä heikkoja. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajayrityksistä noin 22 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Osuus on kuitenkin noussut verrattuna lokakuuhun, jolloin kasvua odotti 15 prosenttia vastaajista. Liikevaihdon supistumiseen uskovien osuus oli tammikuussa 33 prosenttia. Vajaa puolet, 44 prosenttia vastaajista uskoi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan.

Vastaavasti valtakunnallisista vastaajayrityksistä noin 26 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Osuus on noussut vain vähän verrattuna lokakuuhun, jolloin kasvua odotti hieman yli 24 prosenttia vastaajista. Liikevaihdon supistumiseen uskovien osuus oli tammikuussa 29 prosenttia. Enemmistö uskoi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan.


​​​​​​​Työllisyysodotuksissa kevyttä positiivisuutta

Valtakunnallisilla vastaajilla yritysten työllisyysodotukset näyttäytyvät kuitenkin edelleen suhteellisen positiivisena. Miltei 82 prosenttia vastaajista ennakoi henkilöstömääränsä pysyvän vähintään ennallaan tai kasvavan hieman seuraavan kuuden kuukauden jaksolla. Henkilöstömääränsä supistumista ennakoi edelleen miltei 19 prosenttia vastaajista. Valtakunnalliset luvut vastaavat Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin tulosta työllisyysodotusten osalta.

Viennissä valoisampaa
Myös vientiodotukset ovat kuluvan vuoden osalta kohtalaisen valoisia. Vientitoimintaa harjoittavissa yrityksissä on enemmän niitä, jotka uskovat vientinsä kasvuun kuin niitä, jotka ennakoivat supistumista.

Valtakunnallisista vastaajista miltei 78 prosenttia odottaa vientinsä pysyvän tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolla. Kasvuun uskoo reilu 28 prosenttia vastaajista ja supistumiseen miltei 23 prosenttia.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajien tulokset mukailevat valtakunnallisia tuloksia.
Keskuskauppakamarin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan ”alkuvuodesta vienti kärsii kauppakumppanien vaikeuksista, mutta kysyntätilanne paranee vuoden edetessä, kun rahapolitiikka löystyy ja investoinnit lähtevät paremmin liikkeelle”.

Talousalueellamme hienoista kehitystä kannattavuus odotuksissa
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajien odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat kohentuneet viime lokakuulta. Miltei 41 prosenttia vastaajista uskoo kannattavuuden heikkenemiseen, kun vastaava luku oli lokakuussa hieman yli 53 prosenttia. Kannattavuuden paranemiseen uskoo miltei 19 prosenttia.

Valtakunnallisissa vastaajissa on edelleen enemmän niitä, jotka uskovat kannattavuuden heikkenemiseen kuin niitä, jotka uskovat sen paranemiseen. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kannattavuuden heikkenemistä odotti 36 prosenttia vastaajista, kun lokakuussa heikkenemistä ennakoi vielä reilu 41 prosenttia vastaajista. Kannattavuuden paranemista ennakoi nyt reilu 24 prosenttia vastaajista.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä ja eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastaajia oli 27. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.