Yritysten tiedontarve vastuullisuusraportoinnista kasvussa pk-sektorilla

IoT-yritys Small Data Garden Oy:n alkuvuodesta suorittaman kartoituksen avulla on kerätty tietoa liittyen eri kokoisten yritysten ja muiden organisaatioiden vastuullisuusraportointiin ja siihen liittyviin haasteisiin. Kartoituksessa oli mukana ympäristö- ja vastuullisuuspäälliköitä, yritysjohtoa, kiinteistöpäälliköitä ja asiantuntijoita.

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut EU:n vastuullisuusdirektiivi velvoittaa suuryhtiöitä raportoimaan toimistaan ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon näkökulmasta. Uuden direktiivin mukaiset raportit on julkaistava ensi vuoden alussa, jonka jälkeen raportointivelvollisuus alkaa asteittain laajenemaan myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.


Asia koskee jo yrityksiä, joiden toimitusketjussa on isompia yhtiöitä. Silloin edellytetään, että myös pienemmät yritykset sitoutuvat vastuullisuustyöhön ja raportoivat työn tuloksista. Myös rahoittajat edellyttävät samaa. Vastuullisuusasioiden hoitaminen avaa nyt jo mahdollisuuksia halvempaan rahoitukseen ja monipuolisempiin rahoituslähteisiin.


Vastuullisuustyöhön suhtaudutaan pienemmissäkin yrityksissä positiivisesti, mutta siihen on vaikea tarttua. Säädöksiä on paljon, direktiivit ovat laajoja ja muuttuvia ja niistä on vaikea hahmottaa mitä pitäisi käytännössä tehdä. Siksi vastuullisuustyö ja siihen kuuluvien raporttien laatiminen vaativat yrityksiltä paljon uutta osaamista, resursseja ja investointeja. Tietoa ja konsulttiapua on tarjolla, mutta tiedon hajanaisuus ja yritykselle olennaisen datan kerääminen aiheuttavat haasteita.
-Halusimme selvittää, miten päästä EU:n direktiivikaaoksen ohi niin, että asiat jalkautuisivat sujuvasti yrityksen arkeen, pohjustaa Small Data Garden Oy:n partneri Timo Liukko.


Ensimmäinen askel on saada tietoa, selkeitä esimerkkejä ja rautalankamalleja siitä, mistä on kysymys ja mistä aloittaa raportointi sekä selvittää, mikä on raportoinnin riittävä taso ja laajuus. Lisäksi tarvitaan yksinkertaisia esimerkkejä yritykselle olennaisten asioiden arviointiin ja muun muassa hiilijalanjäljen laskentaan. Oma kysymyksensä on, miten kehittää henkilöstöä ja siihen liittyvää vastuullisuutta ja mitä kuuluu hyvää johtamiseen, raportointiin ja seurantaan. Lisähaastetta tuo myös oman toimitusketjun ja omien tuotteiden elinkaaren seuranta.


Tällä hetkellä yritykset ovat ongelmissa juurikin hajallaan olevan tiedon kanssa sekä myös sen, miten kerätä ja koostaa sitä helposti johdon, seurannan ja raportoinnin tarkoituksiin. Usein data on myös sellaisessa muodossa, ettei sitä voi sellaisenaan hyödyntää tai data on niin saavuttamattomissa, että sen esiin saaminen vaatii paljon resursseja ja työtunteja. IoT:n avulla voidaan automatisoida tiedonkeruuta kiinteistöistä ja muista kohteista.


-Olemme itse kohdanneet vastuullisuusasiat ja niihin liittyvät velvoitteet sidosryhmiemme kautta ja alkaneet miettiä, miten saisimme kerättyä dataa yhteen paikkaan niin, että se olisi selkeässä ”epäinsinöörimäisessä” muodossa ja helppo jakaa myös eteenpäin, kertoo Small Data Garden Oy:n Sander Soitu. -Näiden ajatusten ja yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta olemme luoneet IoT-ratkaisuja ja työkaluja, jotka auttavat pääsemään alkuun ja seuraamaan vastuullisuustavoitteita. Ne auttavat myös saamaan ”kaukolämpölaskua ja pääsulaketta” tarkempaa tietoa, jonka kautta syntyy näkemys kehittää oikeita asioita ja seurata kehitystä tarkemmin. Olemme lisäksi kehittäneet yksinkertaisen hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla avautuvat eri päästöluokat ja -kohteet.


- Yksi keskeinen asia on yrityksen johtoryhmän ja avainhenkilöiden yhteinen ymmärrys ja näkemys vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Sellainen syntyy konkreettisten toimien avulla, kuten esimerkiksi selvittämällä miten me tai meidän tavaramme liikkuvat, keräämällä tietoa ja oivaltamalla asioita yhdessä, Soitu lisää.


Myös siihen tulee kiinnittää huomiota, jakavatko yhteistyökumppanit samanlaiset arvot kanssamme. Miettimällä yrityksen tuloksen lisäksi muita vaikutuksia ja mitä lisäliiketoimintaa vastuullisuus voisi tuoda on myös tärkeä aspekti.


Yritysjohdon ja avainhenkilöiden tulee tiedostaa, että vastuullisuusdata toimii vahvasti johtamisen tukena ja luo hyvää ja kestävää yrityskulttuuria. Vastuullisuustavoitteiden yhdistäminen yritysstrategiaan ja liiketoimintaan pitää huolen siitä, että tavoitteita seurataan ja ne myös saavutetaan.
-Jokainen voi aloittaa datan keräämisen vaikka jo tänään. Ratkaisumme tarjoavat mielenrauhaa siitä, että yrityksen vastuullisuustavoitteet toteutuvat ja toiminta pohjautuu konkreettiseen tietoon. Tärkeää ovat konkreettiset asiat ja saada käytännössä niitä tuloksia, jotka vievät maalia kohti, Soitu sanoo.

Lisätietoja: info@smalldatagarden.fi