Naisverkosto

Kauppakamarin naisverkosto koostuu reilusta sadasta kauppakamarin jäsenyritysten esimiesasemassa olevista tai asiantuntijoina toimivista naisista.

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa vapaamuotoisesti erilaisten ajankohtaisten ja mielenkiintoisten teemojen äärelle.