Suomalaisyritysten toivotaan tiivistävän yhteyksiään Ukrainaan

Suomi on voimakkaasti sitoutunut tukemaan Ukrainaa ja sen jälleenrakentamista.

Hallitusohjelmaan pohjautuen ulkoministeriö on laatinut kansallisen suunnitelman Ukrainan jälleenrakentamiseen osallistumisesta tiiviissä yhteistyössä muun valtionhallinnon sekä elinkeinoelämän ja erityisesti Team Finland -organisaatioiden kanssa.

Suomi osallistuu Ukrainan tukemiseen muun muassa luomalla ja parantamalla edellytyksiä suomalaisyritysten liiketoiminnalle Ukrainassa.

Kansainväliset yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa talouden kehitykseen, mikä on olennaisen tärkeää Ukrainan työllisyydelle, verotuloille ja yleensäkin kestokyvylle.

Ulkoministeriön suunnitelmassa esitetyillä toimilla parannetaan suomalaisyrityksien toimintaedellytyksiä Ukrainassa. Suomella on valtavasti osaamista ja relevanttia tarjontaa Ukrainan tarpeisiin. On myös tärkeää, että suomalaisyritykset pääsevät osallisiksi mittavista jälleenrakennusmarkkinoista.

Suunnitelman ensimmäisessä osassa esitetään useita rahoitusratkaisuja, jotka helpottavat esimerkiksi markkinaselvityksiä, kaupankäyntiä ja investointeja Ukrainaan. Käytännön rahoitustoimista merkittävimpiä ovat Finnveran Ukrainaan kohdistuvan vienninrahoituksen mahdollistaminen korvaamalla mahdollisesti aiheutuvia luottotappioita. Lisäksi Finnfundin pääomaa korotetaan kohdistetusti 25 miljoonalla eurolla, mikä mahdollistaa sijoituksia yksityissektorille Ukrainassa.

Ukraina kiinnostaa

Keskuskauppakamari kysyi joulukuussa suurien vientiyritysten vientijohtajilta yritysten kiinnostuksesta Ukrainan markkinoita kohtaan. Reilu neljäosa vastanneista vientiyrityksistä suunnittelee osallistuvansa Ukrainan jälleenrakentamiseen, kun sen aika tulee, selviää kyselystä. Erityisesti infra- ja energiahankkeet kiinnostavat kyselyyn vastanneita yrityksiä.

Kolmasosalla kyselyyn vastanneista yrityksistä ei ole aikomusta osallistua jälleenrakentamiseen ja noin 40 prosenttia vastanneista ei vielä osannut ottaa kantaa asiaan.

Löydä kumppani Ukrainasta

Euroopan komission perustama Enterprise Europe Network (EEN) on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, joka toimii yli 50 maassa ympäri maailman. Suomessa EEN-verkoston palvelut ovat tarjolla Helsingin seudun kauppakamarin, Business Turun ja Business Finlandin kautta. EEN:n verkostoitumispalveluiden avulla yritykset voivat löytää kumppaneita Ukrainasta.


Lue lisää EEN-palveluista täältä ja ulkoministeriön laatimasta ohjelmasta täältä