Teollisuusvaliokunta

Valvoo ja vaikuttaa teollisuudelle kilpailukykyisen toimintaympäristön turvaamisessa talousalueella. Vaikuttaa osaltaan oppilaitosyhteistyöhön ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Edesauttaa teollisuuden imagon parantamista sekä nuorten että päättäjienkin keskuudessa. Ylläpitää vuoropuhelua mm. järjestämällä päättäjille tutustumistilaisuuksia teollisuusyrityksiin. Ennakoi teollisuuden toimintaedellytysten turvaamista pitkällä tähtäimellä.


MUKANA VAIKUTTAMASSA


Puheenjohtaja

 • Nummela Sami, Development Manager, SSAB - Tibnor

Ohjausryhmä

 • Käki Jyrki, elinkeinopäällikkö, Hyvinkää
 • Vainikainen Markku, toimitusjohtaja, Suomen Terästekniikka Oy
 • Zitting Heikki, toimitusjohtaja, Sacotec Components Oy

Jäsenet

 • Auromaa Jarmo, koulutuspäällikkö, Hyria konserni
 • Ekman Kalevi, johtaja, professori, Design Factory, Aalto-yliopisto
 • Hakala Arto, toimitusjohtaja, NP Seinä
 • Junnila Aki, toimitusjohtaja, Hyvinkään Sähkö Oy
 • Karhusaari Maija, toimitusjohtaja Teknologiakeskus Techvilla Oy
 • Koivulehto Mikko, toimitusjohtaja, Kiertokapula Oy​​​​​​​
 • Koski Jouni, toimitusjohtaja, Laurea
 • Kuparinen Kari
 • Liiri Ari, toimitusjohtaja, Lasiliiri Oy
 • Liukkonen Juha, Riihimäen Tilat ja Kehitys
 • Luotonen Timo, toimitusjohtaja Kone Industrial Oy
 • Martikainen Lassi, teknologiayksikön johtaja, HAMK Oy
 • Piispanen Niko, tuotantojohtaja, Kumera Drives Oy
 • Saraneva, Leevi, asiakkuusjohtaja, Etelä-Hämeen OP
 • Santakallio Esa, kehittämisjohtaja, Riihimäki
 • Tapanainen Jan, toimitusjohtaja, Pivatic Oy
 • Wuorinen Sari, Yritysasiakasvastaava, Handelsbanken • Vuosi 2023 alustavia aihioita
  • Koulutus ja työvoima, saatavuus ja osaaminen
  • T&K verovähennykset
  • TKI palvelutarjonta
  • Tutustumiskäynti alueelliseen yritykseen
  • Teollisten tuotteiden ja palveluiden myynti


 • 29.3.2023 T&K rahoitus?Vastuullisuudesta kilpailuetua - opinäytetyö

Uudellamaalla käynnistyvä valmennusohjelma auttaa pk-yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia ja lisäämään ymmärrystä uusien päästövähennystavoitteiden taustasta.

Valmennusohjelman toiminta perustuu yhteiseen tekemiseen. Tapaamisissa tarkastellaan käytössä olevia raaka-aineita ja sivuvirtoja ja rakennetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistoiminnan rinnalla yrityksillä on mahdollisuus osallistua koulutustilaisuuksiin ja saada pääsy verkkomateriaaleihin, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämisessä. Osana koulutusta kukin yritys saa analyysin kehitysmahdollisuuksistaan, joita peilataan nykytilanteeseen ja luodaan askelmerkit näiden mahdollisuuksien lunastamiseen.

Ohjelma on osallistujille maksuton. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto. Yhteistyössä on mukana Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Riku Mustonen, riku.mustonen@sykli.fi, 050 321 2913 ja Projektiasiantuntija Joonas Raaska, joonas.raaska@sykli.fi, 044 381 5819