Urasuunnittelu 20.3 Hyvinkään kaupungintalolla

TTapahtumassa sai ideoita, ajatuksia ja esimerkkejä oman työuran miettimiseen. Tietoa tarjottiin työuran kehittämisen mahdollisuuksista ja mistä voi saada.
Tapahtuman järjestäjänä toimi MMA Etelä-Suomi. MMA Etelä-Suomen alueyhdistyksestä oli mukana Paul Kuivalahti, Erno Pakarinen, Jesse Paunonen, Maritta Kerajärvi ja Heli Reinberg.

  • Tapahtumassa oli MMA:n piilotyöpaikkaklinikka ja ura- ja työkykyvalmennusesittely.
  • Aki Leinonen Hyvinkään Kaupungin työllistymispalvelut, kävi läpi aihetta Urakehitys - Mitä kaikkea urakehitykseen liittyviä palveluita Hyvinkään Kaupungin työllisyyspalveluilla on tarjoilla?
  • Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja kävi läpi teemaa Urasuunnittelun know-how - muuttuva urapolku.
  • Jesse Paunonen esitteli aihetta Urakehitys ja henkilökohtainen osaajaprofiili, ja käytännön vinkkejä, kuinka luoda tai päivittää LinkedIN profiiliin satoja uusia, aitoja kontakteja.
  • Erno Pakarinen kävi vielä lopuksi Urakehityksen eräänä vaihtoehtona osa- tai kokoaikainen yrittäjyys, sekä teemoja alustataloudet, tekoäly, markkinahäiriöt, toimialamuutokset vaikutuksista useiden alojen työllistymismahdollisuuksiin.

​​​​​​​

Tässä linkkin Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin uravalmennusmateriaaliin 20240320 Urasuunnittelu.pdf