Ohjeita työnantajille


Nuoren perehdyttäminen (www.tyosuojelu.fi)

På svenskaIn English

Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, ettei nuori aiheuta vaaraa itselleen eikä muille. Lain mukaan työnantajan on annettava opetusta, ohjausta ja henkilökohtaista opastusta nuorelle työntekijälle, jolla ei ole työhön tarvittavaa ammattitaitoa ja kokemusta. Työnantajan on otettava huomioon työpaikan työolot sekä työntekijän ikä ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Perehdyttäminen parantaa työturvallisuutta

Hyvin toteutettu perehdyttäminen auttaa nuorta oppimaan työtehtävät nopeammin. Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät. Perehdyttäminen myös vähentää nuoren stressiä ja auttaa häntä pääsemään osaksi työyhteisöä. Myös työteho ja työn laatu paranevat, kun työntekijä tietää tehtävänsä ja vastuunsa.


Mikä TET? (www.TAT.fi)

TET-jakso on hyvä tilaisuus näyttää nuorelle oikeaa työelämää, tuoda omaa toimialaa tutuksi ja kertoa oman yrityksen/tahon toiminnasta sekä eri työtehtävistä. TET-jakso on osa koulunkäyntiä, joten siitä ei makseta palkkaa, eikä oppilas ole työsuhteessa.

TET-jakso on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä ja siksi nuorelle on tärkeää päästä näkemään, millaista on olla työntekijä ja millaista on toimia työyhteisössä. Positiivinen kokemus työelämästä kantaa pitkälle ja nuorelle eväitä tulevaisuutta varten. Onnistunut TET-viikko antaa nuorelle mielikuvan työn merkityksestä ja kokemuksen, että hän on tärkeä osa työelämää.


EtäTET-ohje työnantajalle (www.TAT.fi)

täTET tarjoaa nuorelle tärkeän ensikosketuksen työelämään myös poikkeusaikana ja mahdollistaa uuden tavan toteuttaa työelämään tutustumisen myös tulevaisuudessa!

Työnantajan on tärkeää valmistautua etäTET-viikolle etukäteen. Suunnittelu vähentää varsinaisen etäTET-viikon työmäärää ja yllättäviä tilanteita, ja mahdollistaa nuorelle hyvän ja onnistuneen kokemuksen työelämästä. Ensiksi työnantajan on hyvä nimetä yksi tai kaksi vastuuhenkilöä ”etäTET-kummia”, jotka huolehtivat viikon suunnittelusta ja valmisteluista sekä tettiläisen ohjaamisesta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Suunnittelussa on hyvä huomioida ainakin seuraavat osa-alueet, jotta taataan nuorelle onnistunut etäTET-kokemus. Alla tarkemmat ohjeet kunkin osa-alueen toteutukseen.

 1. EtäTET-viikosta sopiminen ja viestintä
 2. Tekninen toteutus
 3. Viikon aikataulu ja ohjelma
 4. Esimerkkejä tehtävistä
 5. Ensimmäisen päivän ohjelma
 6. Lisävinkkejä onnistumiseenMaksuton Duunikoutsi-sovellus apuna kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä

Mikä Duunikoutsi? Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovellus on nuorten työelämävalmentaja, joka sisältää kaiken, mitä nuoren tarvitsee tietää työelämästä: vinkit työnhakuun, askeleet työnhakuprosessiin, CV:n ja työhakemuksen kirjoittamiseen, välineet työhaastatteluun valmistautumiseen ja työelämässä toimimiseen. Työnantajille Duunikoutsi toimii loistavana välineenä nuoren työelämään perehdyttämisessä.

Linkki alla

Talous ja nuoret TAT


Kesäksi töihin - hyödynnä kesätyöseteli!

Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kaupunki tukee 15-25 vuotiaiden hyvinkääläisten nuorten kesätyöllistymistä kesätyösetelillä. Tuki on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille (tukea ei myönnetä yksityistalouksille, kunnille tai valtiolle). Kesätyösetelin arvo on 350€ / kuukausi. Tuen enimmäiskesto on kaksi (2) kuukautta.

Työnantaja täyttää kesätyösetelin hakulomakkeen sähköisesti osoitteessa e-hyvinkaa.fi ennen työ-suhteen alkamista tai lähettää täytetyn kesätyösetelin hakulomakkeen sähköpostitse kesatyo@hyvinkaa.fi tai kirjeitse Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluihin Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää, merkillä ”Kesätyöseteli”.

Tästä linkistä Hyvinkään sivuille mistä lisää tietoa

Riihimäen kaupunki

Kaupungin kesätyöpaikat tulevat hakuun Kuntarekryssä keskiviikkona 1.2.2023 ja hakuaika päättyy tiistaina 28.2.2023.Kaupunki tarjoaa vuosittain kesätöitä yli sadalle 16–19-vuotiaalle riihimäkeläiselle. Tulevana kesänä kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 2004–2007 syntyneille nuoril le.Kesätyön kesto on maksimissaan neljä ja palkka siitä on noin 920 euroa. Työjaksot sijoittuvat touko-elokuulle.
Tutustu vuoden 2023 kesätyötarjontaan ja hakuohjeisiin kaupungin verkkosivuilla.

https://www.riihimaki.fi/tyoskentele-ja-yrita/tyollisyyspalvelut/tyonantajan-palvelut/Tästä Riihimäen sivuille mistä löydät lisää tietoa

Hausjärven kunta

Hausjärven kunnan kesätyöllistämistuki

Tarkoitettu vuosina 2000 – 2007 syntyneille hausjärveläisille nuorille. Tuen määrä on 400€. Kesätyön kesto tulee olla vähintään kolme viikkoa ajan­jaksolla 15.5.–31.8.2023. Tukea voidaan myöntää vain Hausjärvellä toimivalle työnantajalle. Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia.

Etelä-Hämeen Osuuspankin kesätyöseteli

Tarkoitettu vuosina 2006 – 2008 syntyneille hausjärveläisille nuorille. Tuen määrä on 400€. Nuoren asuinpaikkakunnan tulee olla Hausjärven alueella. Työllistävä yritys voi sijaita missä päin Suomea tahansa. Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia.

Tästä linkistä Hausjärven sivuille josta lisää tietoa

​​​​​​​Lopen kunta

Lopen kunnan kesätyöseteli

Kesätyöseteli on tarkoitettu vuosina 2003 – 2007 syntyneille loppilaisille nuorille. Tuen määrä on 400€. Työllistävä yritys voi sijaita missä tahansa Suomessa. Kesätyön kesto tulee olla vähintään kolme viikkoa ajan­jaksolla 1.5.–31.8.2023. Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia. Yhtä työnantajaa (yhtä Y-tunnusta) kohden voi käyttää enintään kaksi työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle korkeintaan kaksi nuorta kesätyösetelillä.

Etelä-Hämeen Osuuspankin kesätyöseteli

Kesätyöseteli on tarkoitettu 15 – 17 -vuotiaille loppilaisille nuorille (syntymävuosi 2006-2008). Tuen määrä on 400€. Työllistävä yritys voi sijaita missä tahansa Suomessa. Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia. Yhtä työnantajaa (yhtä Y-tunnusta) kohden voi käyttää enintään kaksi työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle korkeintaan kaksi nuorta kesätyösetelillä.

Tästä Lopen kunnan sivuille josta lisää tietoa​​​​​​​


Nuorten työntekijöiden kohtelussa pätevät paljolti samat säännöt, kuin aikuisia työntekijöitä, mutta lisäksi suojelemisesta säädetään laissa ja annetuissa asetuksissa.

Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa tehdä täysin samoja töitä ja täysin samoilla työehdoilla kuin aikuiset työntekijät. Nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksillä pyritään suojelemaan nuorta työntekijää liialliselta työn rasitukselta. Työ ei saa

 • vahingoittaa nuoren ruumiillista tai henkistä kehitystä
 • sisältää tehtäviä, jotka ovat liian vastuullisia ikään nähden tai
 • vaatia ponnisteluja, jotka ovat nuoren voimille kohtuuttomia.

Nuorista työntekijöistä annettua lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan myös alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Laissa on säännökset muun muassa

 • nuorten työntekijöiden työhön pääsyn edellytyksistä
 • nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
 • nuorten työntekijöiden enimmäistyöajasta
 • nuorten työntekijöiden työajan sijoittelusta
 • nuorille työntekijöille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
 • työnantajaan kohdistuvasta ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
 • erityisiä suojelutoimia koskevista erityisvelvollisuuksista ja
 • terveystarkastusten järjestämisestä.

Nuorten työntekoon sovelletaan myös useita muita lakeja ja asetuksia. Niistä ja muusta asiaan liittyvästä löytyy lisätietoa sivun alalaidan linkeistä.

Nuoria koskevat samat palkkaus- ja vuosilomaehdot kuin muitakin työntekijöitä. Useiden alojen työehtosopimuksissa nuorten työntekijöiden palkoista on omat määräyksensä. Niiden mukaan alle 18-vuotiaiden palkat on määritelty tiettynä osuutena täysi-ikäisen vähimmäispalkkatasosta.

Työstä kannattaa aina tehdä kirjallinen työsopimus.


https://www.riihimaki.fi/tyoskentele-ja-yrita/tyollisyyspalvelut/tyonantajan-palvelut/

Vakituiseen työhön voidaan ottaa perusopetuksen oppimäärän suorittanut ja 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Alle 15-vuotiaat nuoret saavat työskennellä seuraavasti:

Jo 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi työskennellä kevyessä työssä

 • koulun loma-aikana enintään puolet loma-ajasta
 • koulutyön aikana tilapäisesti tai kestoltaan lyhytaikaisesti.

Lisäksi 13-vuotta täyttänyt nuori tai tätä nuorempi henkilö voidaan tilapäisesti palkata työskentelemään esiintyjänä tai avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä tai muissa vastaavanlaisissa tapahtumissa.

Kuka voi tehdä työsopimuksen?

 • 15 vuotta täyttänyt nuori voi tehdä ja myös päättää työsopimuksensa itse.
 • Alle 15-vuotiaan työsopimuksen voi tehdä nuoren puolesta tämän huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse.

Lähde https://tem.fi/nuoret-tyontekijat


Lisälinkkejä tärkeille nettisivuille:

 • Nuorille sopivat kevyet työt https://tem.fi/nuorille-sopivat-kevyet-tyot
 • Nuorilta kielletyt ja vaarallsiet työt: https://tem.fi/nuorilta-kielletyt-ja-vaaralliset-tyot
 • Vastuullisen kesätyön periaatteet: https://kesaduuni.org/tyonantajalle/esihenkilon-kesatyoopas/vastuullisen-kesatyon-periaatteet/
 • Kesätyöntekijän esimiehen opas: https://kesaduuni.org/wp-content/uploads/2021/03/VKD21_ESIHENKILON_OPAS_TAITTO_-2021-03-24.pdf