Rahoitus


Business Finland

Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää vientiä ja matkailua sekä houkuttelee Suomeen investointeja ja pääomasijoituksia.


ELY-keskukset

Suomessa toimivat 15 ELY-keskusta tarjoavat mm. yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluita. Kun haluat keskustella yrityksesi tarpeista ja tulevaisuudesta, ota yhteys oman alueesi ELY-keskuksen asiantuntijaan.


Enterprise Europe Network

Suomessa pk-yritykset niiden sijaintipaikasta riippumatta voivat hyödyntää Helsingin seudun kauppakamarissa toimivan Enterprise Europe Network –yksikön kansainvälistymispalveluita. Verkoston maksuton palvelutarjooma on laaja ulottuen EU-asioihin liittyvästä neuvonnasta ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen. Verkoston asiantuntijat auttavat yritystäsi myös selvittämään, mitkä EU:n rahoitusohjelmat voisivat olla käyttökelpoisia juuri sinun yritystoiminnassasi.


FiBAN

Voit saada yrityksellesi rahoitusta myös ulkopuolisilta pääomasijoittajilta tai bisnesenkeleiltä. Bisnesenkelit ovat yksityisiä pääomasijoittajia ja kanssayrittäjiä, jotka sijoittavat pääasiallisesti kasvuyrityksiin. Sijoittaja yhteyksiä tarjoaa FiBAN.


Finnvera

Finnvera on kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja, ja usein yritysten pankkirahoituksen täydentävä. Sen palveluihin kuuluvat lainat, takaukset, pääomasijoitukset ja viennin rahoituspalvelut. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos.