Kauppakamarit ja Yrittäjät ovat huolestuneita yritysten rahoituspäätöksiin kohdistuvasta kritiikistä

Hämeen kauppakamari, Hämeen Yrittäjät, Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ovat huolestuneina seuranneet kasvavaa kritiikkiä Hämeessä toimiville yrityksille myönnetyistä rahoituspäätöksistä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Elinkeinoelämän toimijat korostavat, että Hämeen ELY-keskus ja Business Finland ovat toimineet täysin lakisääteisten ohjeiden mukaan akuutin kriisin hoitamiseksi. Valitettavasti valtioneuvoston tiedottamisessa on ollut epäselvyyttä.

ELY-keskuksen ja Business Finlandin myöntämät rahat ovat tarkoitettu joko yrityksen kehittämiseen tai tilanneanalyysin tekemiseen, jotta yritykset selviävät poikkeustilanteessa. Kanta- ja Päijät-Hämeessä rahoitushakemuksista 78 prosenttia on kohdistunut yritysten tilanneanalyysien tekemiseen.

Torstaihin 23.4. klo 15.00 mennessä koronarahoitushakemuksia oli Hämeen ELY-keskukseen saapunut yhteensä 1087, joista Kanta-Hämeen yrityksiltä saatuja hakemuksia oli 513 ja Päijät-Hämeen osalta määrä oli 574. Myönteisiä päätöksiä oli torstaihin mennessä tehty 209.

Suuremmat eli 100 000 euron rahoituspäätökset yritysten kehittämiseen ovat harvinaisia ja keskimäärin hyväksytty tukirahoitus on Hämeen ELY-keskukselta ollut kehittämishankkeiden osalta 32 000 euroa / hanke sisältäen yrityksen omarahoitusosuuden. Kokonaisuudessaan myönnetyn tukirahoituksen osuus yrityksille on keskimäärin ollut 13 900 euroa sisältäen sekä analyysi- että kehittämishankkeet.

ELY-keskus ja Business Finland seuraavat lakisääteisten ohjeiden mukaan, mihin yrityksille myönnettyjä tukirahoja käytetään. Mikäli tukea on myönnetty väärin perustein, niin tukiraha peritään takaisin.

Kauppakamareilla ja Yrittäjäjärjestöillä on ollut selkeä kuva rahoitustilanteesta, koska sekä Kanta-Hämeessä että Päijät-Hämeessä elinkeinoelämän toimijat kokoontuvat viikoittain yhdessä ELY-keskuksen ja Business Finlandin edustajien kanssa tilanneselvitykseen.

Kauppakamarit ja Yrittäjäjärjestöt ovat huolestuneita myös matkailu- ja ravintola-alan, tapahtumajärjestäjien ja henkilöliikennealan yrityksistä, joiden toiminta on viranomaispäätöksellä kielletty. Elinkeinoelämän toimijat vaativat myös näiden alojen yrityksille suoraa tukea. Tällä hetkellä suoran tuen saajat ovat yksinyrittäjät, joilla on mahdollisuus saada kriisiin 2 000 euron kertakorvaus. Muita suoria kassakriisiä helpottavia tukia ei ole.

Kauppakamarit ja Yrittäjät edellyttävät, että rahoitusmallit tukevat jatkossa suoraan kriisiyrityksiä. Ohjeita rahoittajille pitää selkeyttää ja yritysten noudattaa niitä, jotta hakemukset täytetään oikein päätösten nopeuttamiseksi.

Lisätietoja:

  • Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
  • Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka, p. 050 433 0134
  • Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, p. 040 085 4995
  • Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki, p. 040 547 8563