Kysely kauppakamarin jäsenille koronaviruksen vaikutuksista

Kysyimme Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueen yrityksiltä Koronaviruksesta, kaksikolmasosaa ei pelkää konkurssia.

Alueemme osalta lähes kaksikolmasosa kyselyyn vastanneista yrityksestä kokee, ettei konkurssin todennäköisyys ole kasvanut koronavirusepidemian takia. Lomautukset tai irtisanomiset ovat kuitenkin todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana noin 55 prosentilla vastaajistamme.

Koko maan kattavaan kyselyyn vastasi noin 4000 kauppakamarin jäsenyritystä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueelta vastaajia oli 65.

Alueemme jäsenyrityksistä hieman miltei 70 prosenttia sanoo, ettei yrityksen konkurssin riski ole noussut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Noin 44 prosenttia alueemme kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, ettei usko lomauttavan tai irtisanovan työntekijöitä koronavirusepidemian vuoksi. Vastaajista vain alle viidennes on kutsunut yt-neuvottelut koolle tai antanut lomautusvaroituksen.

”Tässä tilanteessa tarvitaan nopeita toimia yritysten auttamiseksi, jotta konkursseilta ja irtisanomisilta ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään”, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Kyselyn vastanneet kokevat tärkeäksi, että kaikkia liiketoimia ja kehittämistoimia sekä henkilöstöstä huolehtimista jatketaan tai jopa vahvistetaan nyt. Elämä jatkuu Koronan jälkeenkin. Tässä vaikeassa tilanteessa yritykset tarvitsevat sekä tukea että tietoa.

Kyselyyn vastanneiden yritysten merkittävimmiksi katsomat toimenpiteet ovat:

  • Verotuksen helpottaminen ja yhteiskunnalle maksettavien maksujen siirtäminen.
  • Selkeää tiedottamista kokonaiskuvasta ja toimintaohjeista, miten toimia esimerkiksi karanteeniin liittyvissä tilanteissa.
  • Lainojen lyhennysvapaita, maksuaikojen pidentämistä ja tililimiitin käyttöä palkkamenoja varten.
  • Kelalle valmiuksia tehdä päätöksiä, joilla korvataan poissaoloja ilman lääkärinmääräystä.
  • Valtion suurempaa vastuuta sairauspoissaoloista aiheutuvista kustannuksista sekä tukea kuukauden kestävän lomautukseen liittyvään palkanmaksuun.
  • Yt-neuvottelujen nopeuttaminen.

Puolet Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin vastanneista yrityksistä kertoo, ettei koronavirusepidemia ole vaikuttanut liikevaihtoon vielä negatiivisesti. Tulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin synkemmät, noin 95 prosenttia odottaa liikevaihdon laskevan seuraavan kahden kuukauden aikana. Taloudelliset vaikutukset voivat olla pitkät.

Kysynnän laskiessa liikevaihto ja yrityksen talous voi vaarantua nopeasti, mikäli korona vaikuttaa asiakkaiden tilauksiin. Silloin pitäisi olla välineet reagoida nopeasti, nykyinen neuvotteluaika on aivan liian pitkä äkilliseen ja suureen kysynnän putoamiseen.

Yritykset kokevat ongelmaksi oman henkilöstön sairastumisen ja sitä kautta toimintavarmuuden heikkenemisen. Lisäksi matkustukseen liittyvät karanteenit aiheuttavat haasteita, tarkasteltavaksi ehdotetaan tarkennuksia riskialueiden arvioinnin osalta.

Vastausten valossa hallituksen toistaiseksi linjaamat toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä. Jäsenemme kokevat, että yksittäiset yritykset, isot ensin ja pienemmät perässä, ovat ryhtyneet toimiin viruksen leviämisen estämiseksi ja työntekijöidensä suojelemiseksi, jo julkista sektoria aiemmin.

”Kieltäydymme ylilyönneistä, haluamme toimia vastuullisesti ja huolehtia osaltamme siitä, että epidemian vaikutuksia voitaisiin omassa jäsenistössämme minimoida. Siirrämme tapahtumiamme ja meillä on jo hyviä kokemuksia verkon välityksellä tehdyistä tapahtumista.  Maailma ei pysähdy, on erikoinen aika ja siihen on erikoiset keinot” toteaa toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin perustoimintamme pysyy yllä. Olemme koonneet kotisivuillemme tietoa liittyen muun muassa rahoitukseen, työsuhdeasioihin kuin kansainvälisen kaupan tilanteeseen. Olemme liittäneet sinne myös verkostomme toimijoiden linkkejä ja ohjeistusta. Päivitämme tietoa tilanteiden muuttuessa.

Marja Heinimäki, toimitusjohtaja