Talouskasvu hidastuu

Vuoden 2019 alkuvuoden talouden kasvu näyttää pysähtyneen loppuvuonna. Vaikka Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 13,3 prosenttia joulukuussa. Viennin ripeää kasvua selittävät kuitenkin suurimmaksi osaksi alustoimitukset.

Vienti EU-maihin kasvoi 24,5 prosenttia, mutta tuonti EU:sta laski 3,9 prosenttia joulukuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 2,0 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi 1,2 prosenttia. Vertailuksi tammi-joulukuussa vienti EU-maihin nousi 1,7 prosenttia ja ulkokaupan vienti 2,3 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 0,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 3,4 prosenttia.

Vienti Ruotsiin ja Kiinaan kasvoi joulukuussa, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin laski. Muun muassa vienti Isoon-Britanniaan ja Saksaan laski jyrkästi. Italiaan viennin arvo moninkertaistui vertailukuukaudesta alustoimituksen vuoksi. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista laski, mutta tuonti Venäjältä, Saksasta, Ruotsista ja Kiinasta kasvoi.

Lähdemme vuoteen 2020 maltillisen kasvun odotuksilla, työllisyysasteen kasvu on ollut hidasta ja työllisyysodotukset ovat alentunet, varsinkin teollisuudessa. Haasteena ovat heikot luottamusindikaattorit sekä alentunut kapasiteetin käyttöaste että huonosti kehittyneet liikevaihdot niin palvelualoilla kuin teollisuudessa. Sekä kuluttajien että teollisuuden luottamusindeksit ovat laskeneet.

Lähteet:
Tulli
Suomen Pankki

Tulli: Suomen viralliset tilastot / joulukuu 2019