16.12. Naisjohtajakatsaus: Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä

Naisten määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on noussut uuteen ennätykseensä, kun jo joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmässä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Tänä vuonna nimitetyistä johtoryhmien jäsenistä 36 prosenttia on naisia. Naisten osuudesta liiketoimintojen johtajina ja toimitusjohtajina löytyy vielä parannettavaa. Toimitusjohtajista vain 8 prosenttia on naisia.

Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tiistaina julkaisemasta naisjohtajakatsauksesta.

Katsauksessa on selvitetty naisten osuutta suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja johtoryhmien jäsenistä. Johtoryhmien jäsenistä naisia on tällä hetkellä 27 prosenttia. Osuus on kasvanut viime vuodesta kolmella prosenttiyksiköllä ja on uusi ennätys. Suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä on jo 29 prosenttia.

”Voimakkainta naisten osuuden kasvu on ollut suurissa pörssiyhtiöissä. Niissä naisten osuus tänä vuonna tehdyistä johtoryhmänimityksistä on peräti 42 prosenttia. Pörssiyhtiöissä ymmärretään hyvin, että johdon monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuuden kehittämistä. Naisten vastuualueet johtoryhmissä kuitenkin edelleen valitettavan harvoin tukevat urapolkua kohti toimitusjohtajan tehtävää”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Toimitusjohtajaksi edetään usein talous- tai liiketoimintajohdosta. Selvästi suurin osa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa edelleen niin sanottuja tukitoimintoja, kuten henkilöstö-, viestintä- tai lakiasioita. Talousjohtajista joka neljäs on nainen. Liiketoimintoja johtavista johtoryhmän jäsenistä ainoastaan 15 prosenttia on naisia. Naisten osuus liiketoimintajohdossa on kuitenkin kasvussa. Tänä vuonna jo 22 prosenttia uusista liiketoimintojen johtoryhmänimityksistä on kohdistunut naiseen. Erityisesti nuoremman ikäluokan liiketoimintajohtajista yhä useampi on nainen.

Helsingin pörssissä on yhä 16 pörssiyhtiötä, joiden johtoryhmässä ei ole yhtään naista. Tällaisten yhtiöiden määrä on laskenut viime vuodesta kuudella. Joka neljännessä pörssiyhtiössä sekä naisten että miesten osuus johtoryhmien jäsenistä on 40–60 prosentin välillä. Tällöin voidaan katsoa, että johtoryhmän sukupuolijakauma on täysin tasapuolinen.

Naistoimitusjohtajien määrä laski edellisvuoden ennätystasolta yhdellä. Nainen on toimitusjohtajana nyt 10 pörssiyhtiössä. Vaihtuvuus naistoimitusjohtajien joukossa on tänä vuonna ollut suurta. Kolme pörssiyhtiötä, joissa oli naistoimitusjohtaja, vaihtoi toimitusjohtajaansa. Näistä yhdessä myös uusi toimitusjohtaja on nainen. Yhdessä yhtiössä, jossa oli aiemmin miestoimitusjohtaja, nainen toimii nyt yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana.

”On hienoa nähdä, että pitkäjänteinen työmme naisjohtajuuden edistämiseksi kantaa hedelmää. Itsesääntelyllä pystymme edistämään naisjohtajuutta kiintiölainsäädäntöä laaja-alaisemmin. On tärkeää, että naisten urapolkuihin johtajina kiinnitetään edelleen huomiota. Myös eri koulutusalojen välillä vallitsevaa sukupuolten segregaatiota tulisi pystyä pienentämään”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa, johon on osallistunut jo noin 240 naisjohtajaa. Seuraava naisjohtajien mentorointiohjelma alkaa syksyllä 2021.