24.8. Viennin romahdus jopa 20 prosenttia

Keskuskauppakamarin vientiyritysverkolle suunnatun kyselyn vastaajista 56 prosenttia pelkää vientinsä laskevan merkittävästi loppuvuoden aikana, ja 18 prosenttia yrityksistä ennakoi viennin pudotuksen olevan yli 20 prosenttia. Talouden epävarmuudessa erityisesti Suomen poikkeuksellisen tiukat matkarajoitukset aiheuttavat ongelmia lähes 86 prosentille vientiyrityksistä.

Lähes kolmannes yrityksistä kokee kärsineensä jonkin verran hallituksen tähänastisista koronatoimista. Erityisesti matkustusrajoitukset yleensä sekä siitä johtuvat työntekijöiden liikkumisvaikeudet ovat haitanneet vientiyritysten toimintaa. Vientiyritykset pelkäävät, että syksyllä valtiovalta ylireagoi uusilla rajoituksilla eikä riittävän ripeästi saa esimerkiksi työmatkustamisen kannalta tärkeitä erityisjärjestelyitä kuntoon. Suomen palveluvienti mukaan lukien myöskään kansainvälinen matkailu ei kestä enää Suomen eristämistä.

ICC:n johtaja Timo Vuori arvioi, että ”Vientiyritykset ymmärtävät Suomen keväällä toteuttamat tiukat rajoitustoimet, mutta toivovat nyt hallitukselta tarkkaa harkintaa uusissa koronatoimissa”.

Kaikkea ei voi hoitaa virtuaalisesti, mikäli halutaan jatkossakin voitettavan vientikauppoja ja pidettävän asiakkuuksia. Vastaajista 66 prosenttia ilmoittaa yhä kärsivänsä logistiikan haasteista, kuljetuskulut ovat räjähtäneet ja matkustusrajoitusten takia kansainvälisiä lento- ja laivaliikennereittejä on karsittu.

Jopa 41 prosenttia vastaajista uskoo vientinsä kasvavan jo ensi vuonna. Yrityksistä 26 prosenttia arvioi vientinsä laskevan joko merkittävästi tai jonkin verran 2021.

Talouden elvytystoimissa vientiyritykset kiittelevät keväällä toteutettua lomauttamisen joustavoittamista, mutta arvostelevat syksyllä tehtyjä viennin kuluja lisääviä polttoaineveron korotuksia.

Vuoren mukaan kysely nostaa jälleen esille vientiyritysten huolen Suomen kyvystä varmistaa riittävän houkuttelevat olosuhteet uusille yksityisille investoinneille sekä tasavertaiset edellytykset pärjätä kilpailussa vientimarkkinoilla verrokkimaiden kuten Saksan ja Ruotsin kanssa. Työelämään, verotukseen, rahoitukseen, logistiikkaan ja lupamenettelyihin liittyvät haasteet nousevat jälleen vahvasti esille vientiyritysten avoimissa vastauksissa ja toiveissa hallituksen tulevista toimista.