Kansainvälinen kauppa, vienti ja tuonti, kuten myös yrityksen liiketoiminnan kansainvälistyminen ylipäätään, vaatii taakseen erityisiä resursseja sekä monialaista tietotaitoa. Usein kansainvälisen kaupan edellytysten, mahdollisten riskien ja ennen kaikkea tarjolla olevien mahdollisuuksien osalta voikin tulla tarpeeseen lisäkouluttautuminen ja jo olemassa olevan osaamisen syventäminen. Kauppakamarin koulutukset tarjoavat erinomaisen pohjan yrityksen henkilöstön sekä muiden resurssien valmisteluun ja hallinnointiin silloin, kun tavoitteena on kansainvälistyminen kotimaata laajemmilla markkinoilla.


Tulevat koulutukset