Johtamisen ja henkilöstöhallinnon koulutukset tarjoavat esimiestyöhön tähtäävälle tai johtajana jo toimivalle henkilölle lisäkoulutusta. Kauppakamarin koulutusten vetäjinä toimivat johtamisen huippuasiantuntijat, jotka neuvovat sinua niin käytännön johtamisessa kuin myös erilaisten strategioiden ja suunnitelmien sekä hankkeiden laatimisessa. Myös syväjohtamisen maailmaan syvennytään tarjolla olevissa johtamiskoulutuksissa. Kun siis haluat kehittää omaa osaamistasi pidemmälle ja kouluttaa itsestäsi huippujohtajan, ilmoittaudu valitsemiisi koulutuksiin, jotka tarjoavat sinulle vankan pohjan kehittyä entistä osaavammaksi ammattilaiseksi.


Tulevat koulutukset