4.9. Yritykset pessimistisinä – eivät usko hallituksen kykenevän tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä edistäviä toimia

Kauppakamarimme alueella 84 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee, että hallitus ei kuuntele tarpeeksi yrityksiä ja elinkeinoelämää, kun se yrittää ratkoa koronapandemian entisestään lisäämiä ongelmia Suomen taloudelle. Lähes 77 prosenttia yrityksistä on hyvin pessimistisiä myös sen suhteen, että hallitus kykenisi tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

”Taloudessa paljon on kiinni luottamuksesta. Jos yrityksissä valitettavasti nähdään, ettei hallitus pysty Suomen talouden tilannetta parantamaan, eivät ne myöskään investoi ja työllistä”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

”Työmarkkinoiden kehitys on ollut hidasta, uusien työpaikkojen syntyminen ei ole kehittynyt tarvittavassa mittakaavassa. Keskustelu on lohkomaista, sen sijaan että nyt pystyttäisiin laajamittaiseen yhteistyöhön. Kriisistä selviytyminen edellyttää vahvaa johtamista sekä kykyä päätöksentekoon. Kriisit ovat johtajuuden puntareita”, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Yritykset näkevät, että koronakriisin entisestään kurjistamassa tilanteessa tarvitaan tehokkaita ja nopeita toimia. Yli 80 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että verojen alentaminen auttaisi yrityksiä ja 77 prosenttia koki, että paikallinen sopiminen auttaisi saamaan Suomen talouden nousuun. Kolmantena oli kustannustuen kehittäminen. Yritykset saivat valita useasta kohdasta kolme tärkeintä.

Yrityksiltä kysyttiin myös, minkä veron alentaminen olisi kaikista hyödyllisintä ajatellen työllisyyden ja Suomen kilpailukyvyn parantamista. Vastaajistamme yli 82 prosenttia nosti tärkeimmäksi keinoksi työn verotuksen alentamisen.

”Yritykset eivät siis kaipaa veronalennuksia suoraan itselleen vaan näkevät tehokkaimmaksi keinoksi ansiotuloverotuksen alentamisen. Työn verotuksen alentaminen kertautuu joka paikassa yhteiskunnassa, niin työntekijöiden ostovoimassa, tuotteiden hintojen halpenemisessa, yritysten hankintakustannuksissa kuin työllistämisessäkin”, Romakkaniemi sanoo.

Yritysten odotukset työllisyyden tai liikevaihdon kehityksestä lähitulevaisuudessa eivät ole muuttuneet kesäkuun selvityksemme jälkeen.

Vastaajistamme yli 70 prosenttia yrityksestä sanoo, että koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti yrityksen liikevaihtoon. Vaikkakin elinkeinoelämän trendi on tasainen, on tulevaisuus erittäin vaikea ennustaa. Kun tulevaisuus on epävarma, eivät yritykset uskalla investoida. Olemme tilanteessa, jossa suunta voinee olla niin parempaan kuin huonompaan.

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.9. 2020. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 3145 kauppakamarien jäsenyritystä., alueeltamme vastaajia oli 56. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Yksinyrittäjiä vastaajissa oli yli 12 prosenttia, loput olivat työnantajayrityksiä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6 ja 23.6.