Eduskunnan valtatie 25-verkosto on perustettu​​​​

Eduskuntaan perustettiin tänään valtatie 25-verkosto. Verkoston tehtävänä on edistää valtatie 25:n liikenneturvallisuuden parantamista. Valtatie 25 Hanko–Mäntsälä (159 km) kuuluu maanteiden pääväyliin ja on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua.


Valtatiellä 25 on myös selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli ja se sisältyy komission ehdotukseen uudeksi kattavan verkon tieksi. Yhteys palvelee Suomen vientiä ja tuontia. Tie on keskeinen yhteys Hangon satamaan, Kilpilahden öljynjalostamolle sekä Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemille. Tien varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatiellä on suuri merkitys alueen elinkeinotoiminnalle ja kaupunkiseutujen työmatkaliikenteelle.

  • Olemme huomanneet, että valtatie 25 on jäänyt varjoon. Tie kulkee Uudenmaan läpi, mutta sille ei olla kohdennettu tarvittavia parannustöitä. Tällä verkostolla toivomme, että voimme edistää vahvaa vaikuttamistyötä sen puolesta, että valtatie 25:tä saadaan parannettua, toteavaa kansanedustajat Henrik Wickström.


Wickström on yhdessä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa verkoston perustaja.

Verkoston tavoitteena on tiivistää vaikuttamistyötä valtatie 25:n parantamiseksi. Väyläviraston näkemyksen mukaan valtatie 25:lla löytyy useita kehittämiskohteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tien varteen on suunnitteilla useita merkittäviä investointeja, mikä asettaa myös vaatimuksia valtatien suhteen.

  • Valtatien 25:n kehittäminen on minulle sydämen asia, ja se edellyttää laajaa yhteistyötä, jota odotan innolla saavani myötävaikuttaa. Tieinvestointeja koskeva työ on nyt paremmin organisoitu. Valtatie 25:n kehittämistarve kasvaa vuosi vuodelta. Viime kauden investoinnit olivat hyvä alku, mutta paljon enemmän tarvitaan, sanoo kansanedustaja Johan Kvarnström, joka johtaa verkostoa yhdessä Wickströmin kanssa.


  • Tietä käyttävät yritykset ennustavat raskaan liikenteen liikennemäärien kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Yritykset tukevatkin Väyläviraston ehdottamia tien keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia ja osin nelikaistaistamista Tammisaaren ja Mäntsälän välillä, mutta rakentamisaikataulu on aivan liian hidas, toteaa LänsiUudenmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Knaapinen.


Verkosto kostuu valtatie 25:n varrella olevien kuntien ja elinkeinoelämän edustajista. Verkostossa mukana ovat myös seuraavat kansanedustajat: Joona Räsänen (SDP), Pinja Perholehto (SDP), Timo Heinonen (KOK), Päivi Räsänen (KD), Eerikki Viljanen (KESK) ja Johannes Koskinen (SDP). Verkostoa johtavat kansanedustajat Henrik Wickström (RKP) ja Johan Kvarnström (SDP).

Verkoston seuraava kokous järjestetään helmikuussa.

Lisätietoja:
Henrik Wickström, 0503560865
Joona Räsänen, 0505475590