Ensimmäiset sertifikaatit rekrytoinnin asiantuntijoille

Suomessa tehtiin rekrytoinnin historiaa 16. syyskuuta, kun ensimmäiset HRA- eli Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksen saaneet kandidaatit läpäisivät Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kehittämän sertifiointitutkinnon.
​​​​​​​

Kauppakamarin sertifioitu rekrytointikoulutus pyrkii parantamaan kaikkien rekrytoinnin ja muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivien henkilöiden ammattitaitoa ja suorituskykyä.
Koulutuskokonaisuus perustuu SFS:n ISO30405-tyyppiseen henkilöstöjohtamisen standardiin.
Ensimmäinen HRA-koulutus alkoi pilottijaksolta, jonka osanottajista puolet jatkoi varsinaiseen sertifiointitutkintoon. Sen läpäisi 83 prosenttia osallistujista. Tulokset julkistettiin 15. lokakuuta.

Sertifikaatti todistaa vakioidusta rekrytointitaidosta
HRA-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa parhaiden rekrytointimenetelmien ja niihin liittyvien työkalujen ja tekniikoiden tuntemusta.
Samalla se pyrkii parantamaan alan imagoa. Se myös vakioi rekrytoinnin eettisiä periaatteita ja varmistaa osaamisen ajantasaisuuden niin prosessin kuin lainsäädännönkin osalta.
Koulutus ja hyväksytty tutkinto todistavat, että rekrytoija on sisäistänyt ja ymmärtänyt rekrytointikokonaisuuden ja sitoutunut noudattamaan alan eettisiä ohjeita ja periaatteita.
Työpaikkaa hakevan henkilön on koettava, että hän saa oikeaa tietoa ja tulee kuulluksi ja että häntä kohdellaan reilusti ja arvostavasti. Siksi hyvät vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa jokaisen rekrytoijan ammattitaitoa.
Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen rekrytointitoiminta tukee yrityksen nykyistä ja tulevaa strategiaa. Se tekee tiivistä yhteistyötä henkilöstöhallinnon, viestinnän ja markkinoinnin kanssa – ja kirkastaa osaltaan työnantajakuvaa. Työpaikan hakijat tunnistavat asianomaisen yrityskulttuurin jo ennen haastattelutilannetta, ja pitkäjänteisesti rakennettu, kilpailijoista erottuva imago voi houkutella puoleensa hyvinkin merkittäviä oman alansa osaajia.

Rekrytointi voi olla kriittinen investointi
HRA-koulutusjohtaja Marja Heinimäki, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarista sanoo, että harva yritys tulee nostaneeksi epäonnistuneen rekrytoinnin omalle riskitekijöiden listalleen.
– Kuitenkin rekrytointi voi olla epäonnistuessaan kallis, jopa kriittinen investointi. Parhaimmillaan henkilöstö on yrityksen merkittävä kilpailuetu, ja siksi rekrytoinnin strateginen merkitys on valtava, Heinimäki sanoo.
Heinimäki huomauttaa, että rekrytoijalla on paljon valtaa mutta myös runsain mitoin vastuuta.
Ei ole ollenkaan yhdentekevää, miten valtaa ja vastuuta käytetään. Siksi halusimme tehdä selväksi, mitä ne työntekijää valittaessa tarkoittavat.
Taustalta löytyy Heinimäen mukaan ”ajatus hakijan inhimillisestä kohtelusta ja aimo annos juridiikkaa”.
Hyvä on muistaa, että valintapäätös on pystyttävä perustelemaan paitsi eettisesti myös oikeudellisesti. On ymmärrettävä, miten juridiikka säätelee rekrytoijaa ja mitä tekijöitä hänen on otettava huomioon esimerkiksi tietosuoja-asioissa.
Tiedämme, että tavoite ohjaa päätöstä. Siksi riittävä analysointi ja soveltuvuusarvioinnit ja muut valintaa tukevat välineet ovat merkittävässä roolissa matkalla kohti onnistunutta lopputulosta. Niin kuin tiedetään, rekrytoinneilla vaikutetaan vahvasti yritysten kasvuun ja menestykseen.

Lisätietoja:
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
Marja Heinimäki
toimitusjohtaja, HRA-koulutusjohtaja
marja.heinimaki@rihykauppakamari.fi
040 547 8563
www.rihykauppakamari.fi
www.hra.fi