Euroopan aluekehitysrahaston haut avautuivat

Uudenmaan liitto on tänään avannut EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden rahoitushaut Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).
​​​​​​​

Maakuntien liittojen rahoitushaku koskee Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen alueita. Valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten pohjalta avatut kestävän kaupunkikehittämisen haut koskevat Turun ja Lahden kaupunkeja. Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen haku avataan 15.8.2022.

Haut ovat avoinna uuden kauden sähköisessä EURA 2021 -järjestelmässä, jonka hakijaosion valmistumista saatiin jonkun aika odotella, ja hautkin hieman lykkääntyivät. Nyt järjestelmä on valmis ottamaan rahoitushakemuksia vastaan.

Hankkeiden rahoitusta ohjaa kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi. Kullakin maakunnalla on hankkeiden valinnalle myös omat painotuksensa, joiden mukaan rahoitushakemukset arvioidaan maakuntien liitoissa. Ekosysteemisopimusten sisällöt puolestaan määrittelevät kestävän kaupunkikehittämisen hakuja. Uudenmaan liitto tekee hankkeiden juridiset rahoituspäätökset.

Uudenmaan liiton avaamiin hakuihin tulee jättää hakemukset 16.6.2022 mennessä.


Jaossa mojovat potit rahoitusta

Kevään haussa viiden maakunnan EAKR-hankkeille myönnetään enintään 23 miljoonaa euroa.

Maakuntien liittojen rahoitushaussa etsitään hankkeita, jotka vastaavat Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman innovaatiovalmiuksien ja hiilineutraaliuden toimintalinjoihin ja näiden alla oleviin tarkempiin erityistavoitteisiin, sekä kunkin maakunnan liiton määrittelemiin omiin painotuksiin.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta on puolestaan jaossa ekosysteemisopimusten pohjalta yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman lisäksi kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta ohjaavat ekosysteemisopimusten kaupunkikohtaiset sisällöt.

Hakujen tarkat sisällöt esitellään hakuilmoituksissa EURA 2021 -järjestelmässä


Uudellamaalla yrittäjyysaluevuosi nostaa fokukseen vihreän ja digitaalisen siirtymän

Uudenmaan omat teemat maakuntien liittojen EAKR-haussa pohjautuvat Euroopan alueiden komitean maakunnalle myöntämän Euroopan yrittäjyysalue 2022 -tunnustuksen painotuksiin: vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja kiertotalouteen.

– Nämä ovat teemoja, jotka ovat läpileikkaavasti mukana myös Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmassa ja tarjoavat paljon mahdollisuuksia Uudenmaan kehittämishankkeille, kertoo erityisasiantuntija Hanna Laaksonen Uudenmaan liitosta.

Elinkeinotoiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet ovat avainasemassa Uudellamaalla.

– Odotamme rahoitettavilta hankkeilta monipuolista elinkeinokytkentäistä yhteistyötä ja verkostotoimintaa, jolla vauhditetaan elinkeinoelämän uudistumista ja muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. Yksittäisen yrityksen liiketoiminnan parantamiseen rahoitusta ei kuitenkaan säädösten mukaan voida myöntää, Laaksonen kertoo.

Uudellamaalla rahoitettavien hankkeiden tulee lisäksi edistää Uusimaa-ohjelmaa, Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa sekä Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekarttaa.

Lisätietoja:


Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, puh. 040 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi