Kauppakamari odottaa uudelta hallitukselta välittömiä toimia osaamisperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyrityksilleen toteuttamasta talouskyselystä selviää, että jopa 84 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella tärkeänä. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueen tulos oli yhteneväinen.

Kyselyn mukaan Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin talousalueella 44 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä ja 39 prosenttia hieman tärkeänä. Vastaavasti miltei 17 prosenttia vastanneista ei pidä työperäistä maahanmuuttoa ollenkaan tärkeänä.

”Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa ja pian. Vuosikymmenen vaihteeseen mennessä työikäisten määrä laskee runsaalla sadalla tuhannella ja jo tällä hetkellä työvoimapula on huutava”, totea Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki. Toivottavasti hallituksessa huomioidaan, että työperäisen maahanmuuton edistäminen on merkittävä tekijä yritysten rekrytointiongelmien helpottamiseksi.

Kyselystä selviää, että kauppakamarimme talousalueella ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista yrityksistä 50 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Tätä enemmän toimintaan vaikuttaa vain riittämätön kysyntä, jonka arvioi eniten haittaavaksi tekijäksi reilu 44 prosenttia vastanneista.

Kauppakamarit ovat esittäneet, että työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen tulee olla yksi seuraavan hallituskauden kärkihankkeista, jotta syventynyt osaajapula ei muodostaisi pysyvää pullonkaulaa yritysten kasvulle ja tulisi näin esteeksi Suomen talouskasvulle.


Neljännes yrityksistä harkinnut rekrytointia tai rekrytoinut työvoimaa ulkomailta

Kauppakamarikyselystä selviää, että haasteet kotimaisen työvoiman saatavuudessa ovat kasvattaneet työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Yrityksiltä kysyttiin, ovatko kotimaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttaneet yrityksen rekrytointiin tai rekrytointiaikeisiin ulkomailta.

Kauppakamarimme talousalueella miltei 17 prosenttia yrityksistä vastasi rekrytoineensa työvoimaa ulkomailta ja noin 6 prosenttia vastasi harkinneensa työvoiman rekrytoimista ulkomailta. 78 prosenttia vastanneista yrityksistä ei ole rekrytoinut ulkomailta.

”Osaajapula ei ole vain suomalainen ongelma, vaan kilpailemme Euroopan maiden kanssa samoista työntekijöistä. Tarvitaan erittäin nopeita ratkaisuja, joilla yritysten työvoiman hankintaa voidaan tukea. Odotamme uudelta hallitukselta välittömiä päätöksiä asian edistämiseksi”, sanoo Heinimäki.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueelta vastaajia oli18 yrityksestä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

​​​​​​​