Kauppakamarien koronakysely yrityksille


Hallituksen koronatoiminta yritysten mielestä sekavaa ja ennakoimatonta

Kauppakamarien jäsenyritysten mielestä hallituksen koronatoimet ovat olleet yritysten liiketoiminnan näkökulmasta sekavia ja ennakoimattomia. Kyselyyn vastanneista 62 yrityksestä 63 prosenttia katsoi, että hallituksen toiminta koronan hoidossa on ollut melko tai erittäin sekavaa. Erittäin selkeänä ja ennakoitavana hallituksen toimintaa piti vain alle 2 prosenttia vastanneista yrityksistä.
Hallituksen toivotaan selkeyttävän viestintää ja välttävän keskeneräisiä arvioita, joita annetaan lausuntoina medialle - joka puolestaan viestii ne toteutuvina toimina.

Miltei puolet yrityksistä uskoo liikevaihdon kasvavan loppuvuonna

Koronavuosi 2020 kohteli yrityksiä eri tavoin eri alueilla. Miltei 40 prosenttia alueemme yrityksistä kertoi liikevaihdon pysyneen ennallaan. Kun ennakoidaan kahta seuraavaa kuukautta, noin 43 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan. Vastaava luku on valtakunnallisesti hieman yli 38 prosenttia. Vastaajat toteavat, että ilman koronaa kasvu olisi ollut huomattavasti suurempaa.
Yritysten henkilöstön määrä on kehittynyt tilanteeseen nähden eli lomautuksista ja irtisanomisista huolimatta positiivisesti. Noin 70 prosenttia toteaa henkilöstön määrän pysyneen ennallaan tai kasvaneen. Vuosi sitten maaliskuussa 2020 vastaava luku oli noin 54 prosenttia. Seuraavien kahden kuukauden aikana tilanteeseen ei odoteta muutosta.

Konkurssiriski vaihtelee

Konkurssin riskin mahdollisuus on vaihdellut nykyisestä 17 prosentista vuoden takaiseen reiluun 35 prosenttiin. Matalimmillaan se oli viime vuoden lopulla, ollen lokakuussa hieman yli 11 prosenttia.
Miltei 86 prosenttia yrityksistä sanoo, ettei yritykselle ole kertynyt tavallista enemmän erääntynyttä ostovelkaa koronakriisin takia. Reilu 32 prosenttia toteaa myyntisaamisten lisääntyneen 0-20 prosenttia, ja noin 63 prosenttia vastaajista toteaa, ettei aika ole lisännyt erääntyneiden myyntisaamisten määrää. Hieman yli 20 prosenttia on joutunut pidentämään laskujen maksuaikoja koronakriisin takia.
Rahoituksen saatavuus on ollut toimivaa, ja noin 31 prosenttia vastaajista toteaa, ettei heillä ole ollut vaikeuksia saada rahoitusta koronakriisin aikana. Lisäksi noin 65 prosenttia sanoo, ettei yritys ole tarvinnut ylimääräistä rahoitusta koronakriisin takia.

"Kiinni vai auki, siinäpä kysymys?” Tulevaisuus on sumea

Kyselyyn vastanneen toteamukseen on helppo yhtyä. Talouden hyvä pohjavire ei ole poistunut, mutta positiivisista signaaleista huolimatta suhdannetilanne on hieman vaikeasti ennustettava. Osa vastaajista odottaa tilanteen heikkenevän vielä merkittävästi syksyn ja seuraavan vuoden 2022 aikana.
Vastaajat toivovat hallituksen panostavan enemmän sekä yritysten tukemiseen että rokotuksiin, joilla helpotetaan myös ulkomaanvientikaupassa työskenteleviä. Yritysten tukalaa tilannetta helpottaisi muun muassa lomautusten ilmoitusajan laskeminen uudelleen viiteen päivään. Näkymät asiakaskunnassa vaihtelevat toimialasta riippuen voimakkaasti. Tähän pitäisi pystyä reagoimaan nykyistä nopeammin.
Erityisesti palvelualat ja messu- ja tapahtumajärjestäjät ovat haastavassa tilanteessa: valtiovalta on sulkenut toiminnan, ja alat tarvitsevat kipeästi ja nopeasti taloudellista tukea.

Vaikka rokottamisen eteneminen luo valoa tunnelin päähän ja positiivinen signaali näkyy jo tarjouspyyntöjen kasvussa, ajassa näkyvät toimiala- ja yrityskohtaiset erot. Esimerkiksi osa teollisuudesta arvioi saneerausurakoiden tulevan putoamaan koronasta johtuen noin kahden vuoden viiveellä.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 2 681 kauppakamarien jäsenyritystä, joista 62 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueelta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja 2.2.

​​​​​​​