Kilpailu- ja kuluttajaviraston kysely yrityksille

Osana tutkimushankettaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvittää yritysten kokemuksia markkinoista, joilla toimii niin sanotussa sidosyksikköasemassa olevia yrityksiä. Tätä varten toteutamme kyselyn, jolla pyrimme kartoittamaan yrityksenne mahdollisuuksia ja halukkuutta tuottaa vastaavia palveluita kuin sidosyksikköasemassa olevat yritykset.

Kysely on tärkeä osa KKV:n tutkimusta, jossa selvitetään pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaukseen ”Sidosyksikön omistukselle asetetaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %)” vaikutuksia sidosyksiköiden omistajiin, sidosyksiköinä toimiviin yhtiöihin sekä markkinoihin, joilla sidosyksiköt toimivat. Toivomme, että yritykset vastaisivat kyselyyn mahdollisimman laajasti, jotta saamme kattavan kuvan kyseisistä markkinoista. Vastaaminen on kuitenkin vapaaehtoista.


Kyselyyn voitte vastata oheisesta linkistä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään ainoastaan KKV:n vaikutusarviointiyksikön tutkimus- ja selvitystoiminnassa. Kyselyn tuloksia ei käytetä KKV:n valvontatoimien perusteena. Toivomme kyselyyn vastausta 24.3.2024 klo 23:59 mennessä.

https://link.webropolsurveys.com/S/2E82E73AF0406405