Kokoamme tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista alueemme elinkeinoelämälle

Seuraamme tiiviisti Venäjän Ukrainaan tapahtuneen hyökkäyksen ja sodan vaikutuksia elinkeinoelämälle. Olosuhteet muuttuvat nopeasti ja eilinen tilanne on todennäköisesti eri huomenna. Tällä hetkellä turvallisuuteen kohdistuu uusia epävarmuustekijöitä. Uhkien tunnistaminen ja niiden vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa. Onneksemme voimme todeta, että suomalainen yhteiskunta on toimintakykyinen kaikissa olosuhteissa.

Yritysten äkillinen toimintaympäristön muutos on kuitenkin valtava ja tarvittavien toimenpiteiden täytyy olla oikein kohdennettuja, jotta yritysten toiminta saadaan ylläpidettyä.

Pakotetoimien yksityiskohdat tarkentuvat päivittäin ja pyrimme selvittämään talousalueemme osalta tilannekuvaa siitä, miten sodan vaikutukset näkyvät alueemme yrityksissä. Lännen asettamien pakotteiden lisäksi Venäjä asettaa vastapakotteita.

Kartoitamme pakotteiden ja sodan konkreettisia vaikutuksia talousalueemme elinkeinoelämälle suunnatulla kyselyllä. Pyrkimyksenämme on koota yleiskuvaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarialueen yritysten Venäjä-yhteistyöstä, jotta voisimme arvioida paremmin mahdollisten pakotteiden vaikutuksia.

Vaikka vaikutuksia ei kyetä vielä ennakoimaan, on hyvä varautua ja tehdä suunnitelmia vaihtoehtoisten ratkaisujen varalta. Alla koottuna ajatuksia liiketoiminnan tarkastelun tueksi, mitä vaihtoehtoja yrityksellänne on ja miten varautua seuraaviin mahdollisiin tilanteisiin:

  • Rahasiirrot Venäjälle ja Venäjältä Suomeen: miten toimia, jos rahasiirrot estyvät?
  • Viennin ja tuonnin rajoitukset, tullit sekä kiellot ovat mahdollisia, erityisesti raaka-aineiden ja komponenttien tuonti Venäjältä voi estyä.
  • Raaka-aineiden ja komponenttien tuonti Ukrainasta voi estyä, jos Ukrainan elinkeinoelämän toiminta halvaantuu.
  • Raaka-aineiden ja komponenttien hinnoissa voi tapahtua ennakoimattomia nousuja.
  • Venäjän käyttö logistiikan kauttakulkureittinä voi estyä, onko vaihtoehtoisia kuljetusreittejä käytettävissä.
  • Miten varautua kuljetuskustannusten nousuun?
  • Vaikuttaako ruplan arvon heikkeneminen tai yleinen laskeva markkinatilanne yritykseni toimintaan?
  • Onko yrityksessä ukrainalaisia työntekijöitä, miten he reagoivat tilanteeseen ja voiko heitä auttaa?
  • Voidaanko ukrainalaisille pakolaisille tarjota mahdollisesti työtä, jos heitä saapuu Suomeen?


Vastaathan oheiseen kyselyyn 10.3. mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 2-3 minuuttia.

Pyydän, että välität kyselyn tarvittaessa oikealle henkilölle.


Yhteistyöterveisin,
Marja Heinimäki
Toimitusjohtaja
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari