Yhteislausunto Hyvinkään kaupungin hankintaohjelmaan

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ja Hyvinkään Yrittäjät ry tekivät yhteislausunnon Hyvinkään kaupungin hankintaohjelmaan.

Hyvinkään kaupunki pyysi lausuntoamme hankintaohjelmaansa uudistamiseksi. Teimme lausunnon yhteistyössä Hyvinkään Yrittäjien kanssa. Yhteistyö eri elinkeinoelämän toimijoiden välillä edistää alueellista elinvoimaa.

Tavoitteenamme on, että Hyvinkään kaupunki ottaa esittämänne näkökohdat huomioon hankintaprosesseissaan edistääkseen reilua ja tasapuolista kilpailua sekä tukeakseen paikallista elinvoimaa.

Koemme että yrityksillä tulee olla yrityskoosta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet vastata hankintailmoituksiin. Tarpeettomat ja epätasa-arvoiset kriteerit on pystyttävä sulkemaan pois.
Hankintojen valmistelun kehittäminen, toteutus ja sopimusaikainen toiminta edesauttavat toiminnallisia parannuksia.

Hankintoja tehtäessä pyydämme huomioimaan paikalliset ja alueelliset yritysvaikutukset, mukaan lukien kokonaistaloudelliset vaikutukset. Lisäksi, että toimittajille kohdennetut vaatimukset olisivat hankintalain mukaisesti kohtuulliset ja suhteessa hankintojen hintaan. Erityisesti toivomme kiinnitettävän huomiota tähän silloin, kun sopimusaika on pitkä ja koostuu pienistä kokonaisuuksista.