Miltei 82 prosenttia alueen vastanneista yrityksistä kannattaa rokotepassin käyttöönottoa

Kauppakamarikysely:

Miltei 82 prosenttia kyselyyn vastanneista​​​​​​​ alueen yrityksistä kannattaa rokotepassin käyttöönottoa – yritysten näkymät eivät juurikaan muuttuneet viime syksystä

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kyselyyn vastanneet yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa mahdollistamaan yhteiskunnan avaamisen. Alueemme yrityksistä miltei 82 prosenttia kokee, että rokotepassi on tarpeellinen keino normaaliin pääsemiseksi. Hieman yli seitsemän prosenttia ei katsonut sitä tarpeelliseksi, ja 11 prosentille asialla ei ole merkitystä. Koko Suomen osalta vastanneista rokotepassin käyttöönottoa kannattaa 75 prosenttia.

Vastaajat toteavat ymmärtävänsä tehohoitopaikkojen rajallisuuden, mutta kokevat, että yhteiskuntaa on pakko avata. Koronan koetaan olevan pysyvä olotila, "kunnes rokotuskattavuus koskee myös kehittyviä maita”. Rajoitukset ja sulut ovat myrkkyä elinkeinoelämälle. Rokottamisen avulla yhteiskunta avautuisi, ja yritystoiminta palautuisi normaaliin.

Thl:n mukaan kolmannen rokotteen avulla vahvistetaan immuunisuojaa ja estetään vakavia tautitapauksia. Täten mahdollisimman korkea rokotekattavuus on tulevaisuutta ajatellen epidemian torjunnan kulmakivi.

Uskoa liikevaihdon kasvuun löytyy

Epidemia-aikana liikevaihto on pysynyt samana tai kasvanut 57 prosentilla vastanneista. Näkymä on positiivinen, sillä miltei 67 prosenttia uskoo liikevaihdon pysyvän samana tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana. Positiivisuus näkyy myös henkilöstön määrässä, sillä miltei 69 prosenttia toteaa henkilöstön määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana. Vain noin 20 prosenttia ennakoi lomautuksia tai irtisanomisia seuraavan kahden kuukauden aikana.

”Isoin ongelma on ollut uusasiakashankinnassa, johtuen rajoituksista. Samoin kuin tuotekehityksen testauksessa, koska asiakkaissa ei ole päässyt käymään normaalisti”, eräs vastaajista toteaa.

Sairastumiset ja karanteenit aiheuttaneet ongelmia yrityksissä
Peräti 78 prosenttia yrityksistä kertoo omikronista johtuvien sairastumisten ja karanteenien vaikeuttaneen yrityksen toimintaa viruksen leviämisen aikana.

Konkurssiriski hieman kasvanut

Yritysten yleisnäkymät eivät ole juurikaan muuttuneet edellisestä syksystä. Alueemme vastaajista miltei 67 prosenttia uskoo liikevaihdon kasvavan tai pysyvän ennallaan tulevien kahden kuukauden aikana. Koko Suomen osalta vastaava luku on 52 prosenttia.

Henkilöstön määrän ennallaan pysymiseen tai kasvuun seuraavan kahden kuukauden aikana uskoi nyt yli 82 prosenttia ja koko Suomen vastaajien osalta miltei 79 prosenttia.

Alueellamme noin 19 prosenttia ja koko Suomen kyselyyn vastanneista yrityksistä 21 prosenttia kertoi konkurssin riskin kasvaneen. Konkurssin riskin koetaan nyt hieman nousseen syksyyn 2021 verrattuna. Viime vuoden syksyllä yritysten tulevaisuuden näkymä oli positiivisempi. Tuolloin alueellamme kasvanut konkurssiriski oli noin 14 prosentilla ja koko Suomen alueella yli 18 prosentilla vastaajista.

Korona-aika on edellyttänyt elinkeinoelämältä keinoja sopeutua. Eräs vastaajamme toteaa, että ”yrityksellä on toimintaa sekä tuotannossa että teknisessä myymälässä: koronan alkaessa myymälän liikevaihto laski merkittävästi, ja se lopetettiin”.

Kauppakamarien kysely tehtiin 25. tammikuuta. Siihen vastasi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueella 55 jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Yksinyrittäjiä vastaajista oli noin yhdeksän prosenttia, joten suurin osa oli työnantajayrityksiä.

Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3, 27.4, 16.6 ja 14.9.